Hallitus päätti vuoden 2019 toisesta lisätalousarvioesityksestä

Hallitus esittää lisämäärärahaa muun muassa perusväylänpitoon ja liikennehankkeisiin tämän vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä. Hankkeilla haetaan keinoja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen ja viennin edistämiseen koko maassa sekä parannetaan raide- ja tieliikenteen sujuvuutta. Hallitus neuvotteli lisätalousarvioesityksestä tiistaina, ja se annetaan eduskunnalle keskiviikkona 19. kesäkuuta.

Valtion tulot kasvussa ja nettolainanotto vähenee

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin 162 miljoonan euron lisäystä ja varsinaisiin tuloihin 298 miljoonan euron lisäystä. Verotuloarviota ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 298 miljoonalla eurolla, johon on vaikuttanut muun muassa ansio- ja pääomatuloveron sekä arvonlisäveron tuottoarvioiden nousu. Esitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 136 miljoonalla eurolla, jolloin valtion nettolainanotoksi vuonna 2019 arvioidaan 1,7 miljardia euroa.

Perusväylänpidon ja liikennehankkeiden panostukset

Perusväylänpidon määrärahatasoon ehdotetaan 40 miljoonan euron korotusta tälle vuodelle korjausvelan kasvun hillitsemiseksi. Määräraha ehdotetaan käytettäväksi seuraaviin hankkeisiin: Tampere–Seinäjoki-rataosalla turvalaitteiden uusiminen, Helsinki–Turku-radan peruskorjaus, Kokkola–Pietarsaari-rataosalla turvalaitteiden uusiminen, Oulun ratapihan peruskorjaus ja turvalaitteet, Akaan raakapuunkuormauspaikan rakentaminen, E18 Turun kehätien 2. vaihe Kausela–Kirismäki ja Helsinki–Pietari-radan sekä Saarijärvi–Haapajärvi-radan korjaaminen.

Perusväylänpidossa mainittujen hankkeiden kokonaiskustannus koko toteutusajalta on yhteensä 259 miljoona euroa.

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan rahoitusta liikenteen kehittämishankkeille yhteensä 352 miljoonan euron valtuutta ja 71 miljoonan euron määrärahaa.

Ehdotettavat hankkeet ovat Kouvola–Kotka/Hamina-radan parantaminen, Iisalmi–Ylivieska-rataosan sähköistys ja Iisalmen kolmioraide, Joensuun ratapihan parantaminen, vt 3 Hämeenkyrön ohitustie ja vt 8 Turku–Pori (Mynämäen ja Luvian ohituskaistat). Lisäksi Oulun meriväylän rakentamisvaltuutta korotetaan. Helsinki–Tampere-pääradan kehittämisen suunnitteluun ehdotetaan 11 miljoonan euron määrärahaa.

Nyt päätettyihin hankkeisiin ei sisälly nopeita ratahankkeita itään, pohjoiseen ja länteen. Nämä laitetaan liikkeelle erillisellä päätöksellä ottaen huomioon kunkin hankkeen tämänhetkisen suunnittelutilanteen.

Muita keskeisiä muutoksia määrärahoihin

Osana osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -kokonaisuuden kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja ehdotetaan ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen lisäystä 20 miljoonaa euroa. Paimion parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämiseen ehdotetaan myönnettäväksi 3 miljoonaa euroa.

Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakuluihin ehdotetaan yhteensä 15 miljoonan euron määrärahalisäystä perustoimeentulohakemusten käsittelyyn ja vuosilomasijaisten palkkaukseen.

Väestöä menettävillä alueilla sijaitsevan ARA-kannan kehittämiseksi Valtion asuntorahastosta myönnettävien purkuavustusten enimmäisvaltuutta ehdotetaan nostettavaksi 2 miljoonalla eurolla. Lisäksi purku- ja rajoitusakordien enimmäisvaltuutta ehdotetaan lisättävän 3 miljoonalla eurolla. Vastaavasti erityisryhmien investointiavustuksista vähennettäisiin 5 miljoonalla eurolla.

Varsinaisessa talousarviossa rauenneen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon varatun rahoituksen käyttötarkoitusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että sitä voidaan käyttää pääministeri Rinteen hallituksen ohjelman mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskevien uudistusten johto-, ohjaus- ja koordinaatiotehtäviin. Määrärahaa käytetään tietojärjestelmien yhteensovittamiseen, valtakunnalliseen ICT-valmisteluun ja muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kehittämistyön rahoitukseen. Lisäksi määrärahaa käytetään julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin.

Lisätietoja:

valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja Markus Lahtinen, p. 0295 530 417pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Rahkola, p. 040 539 0550