Hallitus esittää tienkäyttöveroa raskaille kuorma-autoille

Hallitus antoi 19.12.2018 eduskunnalle esityksen raskaiden kuorma-autojen tienkäyttöverosta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Lakiehdotuksen mukaan raskas kuorma-autoliikenne maksaisi tulevaisuudessa tienkäyttöveroa. Samalla veroa kuitenkin kompensoitaisiin ajoneuvoveroa alentamalla.

Tienkäyttöveroa kannettaisiin kuorma-autoilta ja ajoneuvoyhdistelmiltä, joiden kokonaismassa on yli 12 tonnia. Vero koskisi Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja.

Vero määrättäisiin veroilmoitusten perusteella. Verovelvollinen voisi ilmoittaa kuorma-auton käyttökaudeksi 1, 7, 30 tai 365 päivää. Veron määrä olisi 400–1122 euroa vuoden käyttökaudelta ajoneuvon euro-päästöluokan ja akseliluvun mukaan. Päivän käyttökaudelta vero olisi kahdeksan euroa kaikille kuorma-autoille.

Kotimaisille raskaille kuorma-autoille tienkäyttöveroa kompensoitaisiin ajoneuvoveroa alentamalla

Esityksen mukaan raskailta kuorma-autoilta kannettavaa ajoneuvoveroa alennettaisiin mahdollisimman lähelle EU-lainsäädännön edellyttämää minimitasoa ja veron rakennetta muutettaisiin. Ajoneuvovero määräytyisi kuorma-auton kokonaismassan, akselien lukumäärän ja jousitustyypin perusteella sekä sen mukaan, onko auto varustettu perävaunujen vetämiseen.

Ajoneuvoveron alentaminen kompensoisi keskimäärin tienkäyttöverosta kotimaiselle raskaalle kuljetuskalustolle aiheutuvan verotuksen kiristymisen.

Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Uudistus sisältyy hallitusohjelmaan, jonka mukaan tienkäyttöveron kustannus kompensoitaisiin ammattiliikenteelle EU-maksimin mukaisesti.

Hallituksen esitys julkaistaan Päätökset-sivulla

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen, VM, p. 02955 30719, markus.teravainen(at)vm.fi

Kysymyksiä ja vastauksia tienkäyttöverosta Raskaan kuorma-autoliikenteen tienkäyttövero lausuntokierrokselle (uutinen 22.10.)Tutustu lausuntoihin raskaan kuorma-autoliikenteen tienkäyttöverosta (uutinen 7.11.)