Hallitus esittää muutoksia tieliikenteen ammattipätevyyttä koskevaan sääntelyyn

Hallitus esittää, että ajokorttilakia ja liikennepalvelulaissa säädettyjä kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysvaatimuksia päivitetään vastaamaan EU-sääntelyä. Samalla esitetään muutoksia kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettuun valtioneuvoston asetukseen.

Liikennepalvelulain ja ajokorttilain muutoksilla pantaisiin täytäntöön maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin muutokset sekä ajokorttidirektiivin muutokset. Osa muutoksista pantaisiin täytäntöön muuttamalla valtioneuvoston asetusta kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä.

Ammattipätevyysdirektiivin muutos koskee muun muassa ammattipätevyyskoulutusten sisältöjä ja toteuttamistapoja, erityisesti tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttöä koulutuksessa sekä toisessa jäsenvaltiossa suoritetun jatkokoulutuksen vastavuoroista tunnustamista ja tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä valvontaa varten. Lisäksi direktiivin muutokset täsmentävät tilanteita, joissa ammattipätevyyttä ei vaadita.

Ajokorttidirektiivin muutokset liittyvät ammattipätevyysdirektiivin muutoksiin.

Myös direktiivistä riippumattomia muutoksia

Lisäksi hallitus esittää, että samalla tehtäisiin muutamia direktiivistä riippumattomia muutoksia. Näistä keskeisiä ovat liikennepalvelulain muutos, joka koskee kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyttä koskevien asiakirjojen säilyttämistä sekä lisäys ajokorttilakiin, jolla yöaikaiset epileptiset kohtaukset rinnastettaisiin ajoterveyden arvioinnissa valveaikaisiin kohtauksiin. Ajokorttilain muutoksilla myös tarkennetaan autokoulujen oppilaskirjanpidon säilyttämistä koskevia yksityiskohtia.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus antoi esityksen ajokorttilain ja liikennepalvelulain muutoksista eduskunnalle 16.4.2020.

Esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla pääosin voimaan 23.5.2020.

Lisätietoja:erityisasiantuntija Saara Louko, p. 050 530 1472ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 050 478 4820yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, Twitter @Wirensini