Hallitus ehdottaa sähköautojen hankintatuen ja henkilöautojen muuntotukien jatkamista joulukuun ajan

Hallitus antoi eduskunnalle 7. lokakuuta 2021 lakiesityksen, jolla sähköautojen hankintatukea ja henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tukea jatkettaisiin kuukaudella eli 31.12.2021 asti.

Tällä hetkellä lakia sovelletaan hankinta- ja muuntotukeen, jota on haettu viimeistään 30.11.2021. Hallituksen tavoitteena on mahdollistaa hankintatuen ja muuntotuen hakeminen kotitalouksille myös joulukuun 2021 aikana. Hankintatuen ja muuntotuen avulla ajoneuvokantaa uudistetaan nykyistä vähäpäästöisemmäksi, mikä pienentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Tukien rahoitus käsiteltäisiin vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion yhteydessä.

Määräaikainen hankintatukilaki tuli voimaan 1.1.2018. Määrärahaa henkilöautojen hankinta- ja muuntotukiin on budjetoitu yhteensä 24 miljoonaa euroa vuosille 2018-2021. Määrärahasta oli 13.9.2021 mennessä käyttämättä noin 13 miljoonaa euroa. Uuden sähköauton ostaja tai pitkäaikaisvuokraaja voi saada 2000 euroa valtion hankintatukea. Muuntotuki on 1000 euroa, kun bensiini- tai dieselkäyttöinen henkilöauto konvertoidaan kaasukäyttöiseksi ja 200 euroa, kun auto konvertoidaan etanolikäyttöiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja). Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntakäsittelyyn. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan 1.12.2021 ja se on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoa.

Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan toista hallituksen esitystä, jolla jatkettaisiin nykyisiä hankinta- ja konversiotukia. Lakihankkeessa valmistellaan myös uusia tukia eli sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen hankintatukea ja sähkökäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea. Luonnos hallituksen esitykseksi on lausunnoilla 10.10.2021 asti ja se on tarkoitus käsitellä vuoden 2022 täydentävän talousarvion yhteydessä loppuvuonna 2021.

Lisätietoja:yksikön johtaja Päivi Antikainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)gov.fiylitarkastaja Pinja Oksanen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 342 182, pinja.oksanen(at)gov.fi

Muualla palvelussa:Tiedote 4.10.2021: Ajoneuvojen hankinta- ja muuntotukia uudistetaan – lausuntokierros alkaaTiedote 16.9.2021: Sähköautojen hankintatukea ja muuntotukia ehdotetaan jatkettavaksi kuukaudella – lausuntoja pyydetään 21.9. mennessä

Muualla verkossa:Valtioneuvosto: Valtioneuvoston yleisistunnon aineistot 7.10.2021Lausuntopalvelu.fi: Hallituksen esitysluonnos laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta