Hallituksen lisätalousarviosta rahoitusta uusiin liikennehankkeisiin, kyberturvallisuuteen ja liikenteen tukemiseen

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi 27. toukokuuta. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle osoitetaan lisämäärärahaa mm. uusiin liikennehankkeisiin, kyberturvallisuuteen ja liikenteen tukemiseen koronatilanteen vuoksi.

Lisätalousarviolla laitetaan liikkeelle myös EU:n elpymisvälineen mukaiset uudistukset ja investoinnit.

– Uusimme Paraisten sillat ja satsaamme Kymen raiteisiin sekä Kemin­-Haaparannan rataan. Tulevaisuuden kannalta merkittävimpiä ovat investoinnit Digirataan ja kyberturvallisuuteen, joista odotan uutta liiketoimintaa myös vientiin, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Hallitus sitoutui edistämään tietoturvan ja tietosuojan parantamista

Hallitus teki lisätalousarvioneuvotteluissa kirjauksen kyberturvallisuudesta. Hallitus on sitoutunut edistämään tietoturvan ja tietosuojan parantamista yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Budjettiriihen yhteydessä arvioidaan välttämättömiä viranomaisresursseja vuodesta 2022 alkaen.

Vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa kyberturvallisuuden tutkimusinvestointiin osoitetaan 1 miljoonaa euroa ja kyberturvallisuuden harjoitustoimintaan 1 miljoonaa euroa osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Lisäksi kyberturvallisuusohjelman toimeenpanoon osoitetaan 1 miljoonaa euroa kansallista rahoitusta.

Myös viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden kehittämiseen sekä sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen osoitetaan määrärahoja osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Viestintäverkkojen laadun ja saatavuuden kehittämiseen osoitetaan 50 000 euroa. Tavoitteena on kehittää viestintäyhteyksien laatua ja saatavuutta Suomessa niillä alueilla, joihin edistykselliset viestintäyhteydet eivät kaupallisesti rakennu sekä koordinoida laajakaistainvestointeja

Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen osoitetaan 3,5 miljoonaa euroa.

Uusia liikennehankkeita käyntiin

Digirata-hankkeen eli rautatieliikenteen digitalisaation kehitys- ja verifiointivaiheelle varataan 3 miljoonaa euroa osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa ja lisäksi 2 miljoonaa euroa kansallista rahoitusta. Digirata-hankkeessa uudistetaan junien kulunvalvontajärjestelmä ja varmistetaan junien turvallinen liikennöinti myös jatkossa. Digirata on investointina erityisen kannattava, koska se tehostaa nykyisen ratakapasiteetin käyttöä, parantaa palvelun laatua ja tukee liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamista.

Uusia liikennehankkeita ovat Digiradan lisäksi Laurila–Tornio–Haaparanta-yhteysvälin sähköistys sekä maantien 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen. Uusille hankkeille esitetään yhteensä 268 miljoonan euron valtuutta.

Kouvola–Kotka/Hamina-radan parantamisen valtuutta ehdotetaan korotettavan 33,5 miljoonalla eurolla.

Perusväylänpidon rahoitusta aikaistetaan 50 miljoonalla eurolla vuodelta 2022 kuluvalle vuodelle. Hallitus sopi tästä puoliväliriihessä huhtikuussa.

Itäisen suunnan hankeyhtiön pääomittamiseen ehdotetaan 6 miljoonaa euroa. Valtion ja kuntien neuvottelijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Itäradan suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamisesta. Hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä olisi Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjausta koskevaan raidehankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti.

Koronatukea liikenteelle

Lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden liikennöinnin tukeen ehdotetaan 23,15 miljoonaa euroa. Tuen tavoitteena on varmistaa ja edistää merikuljetusten riittävyyttä koronavirustilanteen jatkuessa. Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt vastaavaa tukea varustamoille syyskuusta 2020 lähtien.

Julkisen liikenteen ostoihin ehdotetaan suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla sekä alueellisessa ja paikallisessa liikenteessä 22,8 miljoonaa euroa.

Henkilöjunaliikenteen ostoihin ehdotetaan 11 miljoonaa euroa koronatilanteen pitkittymisen vuoksi.

Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toimintamenoihin tehdään 5 miljoonan euron tasokorotus.

Lisätietoja:erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027 (liikenne)erityisavustaja Tino Aalto, p. 050 436 9188 (kyberturvallisuus)yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377

Muualla palvelussa:Tiedote 26.5.2021: LVM:n hankkeet Suomen kestävän kasvun ohjelmassa edistävät digitalisaatiota ja vihreää siirtymää

Muualla verkossa:Valtiovarainministeriön tiedote 27.5.2021: Hallitus antoi eduskunnalle vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvioesityksenValtioneuvoston viestintäosaston ja valtiovarainministeriön tiedote 25.5.2021: Hallitus sopi vuoden 2021 kolmannesta lisätalousarvioesityksestä