Hallituksen esitys LVM:n hallinnonalan budjetiksi 3,5 miljardia euroa

Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 3,5 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2020. Tämä on runsaat 600 miljoonaa euroa kuluvan vuoden varsinaista talousarviota enemmän.

Lisäys aiheutuu hallitusohjelman mukaisista merkittävistä panostuksista mm. liikenneverkon parantamiseen, korjausvelan hallintaan sekä julkiseen henkilöliikenteeseen.

Liikenne- ja viestintäverkkoihin esitetään 2,1 miljardia euroa, liikenteen ja viestinnän palveluihin 771 miljoonaa euroa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 636 miljoonaa euroa.

Perusväylänpitoon lisärahoitusta

Liikenne- ja viestintäverkkojen määrärahoista valtaosa eli 1,4 miljardia euroa kohdennetaan teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon.

Perusväylänpitoon tehdään vuoden 2020 alusta parlamentaarisen työryhmän esityksen mukainen 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus. Rahoituksen nostolla pyritään hallitsemaan korjausvelkaa ja purkamaan sitä asteittain. Hallitusohjelman mukaisesti tästä 20 miljoonaa euroa esitetään käytettäväksi teiden talvikunnossapidon parantamiseen.

Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tällä lisäyksellä rahoitetaan esimerkiksi useita pieniä liikenneverkon parantamishankkeita eri puolilla Suomea. Näillä edistetään kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta. Vuodelle 2020 rahoitusta osoitetaan näihin hankkeisiin 42 miljoonaa euroa.

Väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Yksityistieavustuksiin esitetään 20 miljoonan euron määrärahaa.

Väyläverkon kehittäminen

Hallitus valmistelee Turun tunnin junan ja Suomi-radan nopeiden raideyhteyksien suunnittelun toteuttamista varautumalla pääomittamaan hankeyhtiöitä 15,7 miljoonalla eurolla. Valtio varautuu suunnittelun rahoittamiseen yhteensä 115 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2019 on aloitettu seitsemän uutta väyläinvestointihanketta, jotka eduskunta hyväksyi vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa.

Hallitus aikoo parantaa pääradan liitännäisiä raideyhteyksiä Tampere–Pori, Tampere-Jyväskylä ja Seinäjoki-Vaasa yhteysväleillä. Tampere-Pori-yhteysväliä nopeutetaan osoittamalla 40 miljoonaa euroa perusväylänpidon rahoitusta tasoristeysten poistoon. Tampere–Jyväskylä-radan nopeuttamisen ja välityskyvyn parantamisen suunnitteluun esitetään 18 miljoonan euron valtuutta. Seinäjoki–Vaasa-radan nopeuttamisen suunnitteluun esitetään 3 miljoonan euron valtuutta.

Uutena hankkeena aloitetaan Hanko–Hyvinkää-rataosan sähköistäminen. Siihen hallitus esittää 62 miljoonan euron valtuutta.

Hallitus esittää 0,2 miljoonan euron suunnittelumäärärahaa myös Kemin Ajoksen meriväylän syventämiseen.

Vaarallisten tasoristeysten poistamiseen esitetään 12 miljoonan euron lisärahoitusta.

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan sekä kehittämishankkeiden, kokeilujen ja turvallisuustutkimuksen valtionavustuksiin esitetään 9,1 miljoonan euron määrärahaa.

Kävelyyn ja pyöräilyyn lisärahoitusta

Liikenteen päästövähennystavoitteilla vastataan Suomen tavoitteeseen hiilineutraaliudesta. Liikenteen päästöt vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä askeleena kohti hiiletöntä liikennettä. Toimenpiteillä vähennetään liikennesuoritteita ja siirrytään kohti kestävämpiä liikkumismuotoja.

Osana valtioneuvoston hyväksymää kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa toteutetaan valtion ja kuntien yhteinen investointiohjelma, jonka hankkeilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Edistämisohjelma on osa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteuttamista.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen esitetään vuoden 2020 talousarviossa 24,5 miljoonaa euroa, josta valtion verkolla tapahtuviin toimenpiteisiin 10 miljoonaa ja kuntien avustuksiin 14,5 miljoonaa euroa

Liikenteen ja viestinnän palvelut

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamiseen esitetään 92 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen esitetään 108 miljoonan euron määrärahaa. Tämä sisältää hallitusohjelman mukaisen 20 miljoonan euron ilmastoperusteisen tasokorotuksen.

Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostoihin esitetään 1,25 miljoonan euron lisäystä, joka käytettäisiin yhteysalusliikenteen laiturien korjauksiin. Yhteensä määräraha olisi runsaat 19 miljoonaa euroa.

Kyberturvallisuuskeskukselle lisärahoitusta

Kyberturvallisuuskeskukselle esitetään vuonna 2020 1,2 miljoonan euron lisärahoitusta. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriölle esitetään 2 miljoonaa euroa kyberturvallisuuden koordinointiin ja parantamiseen.

Kyberturvallisuuskeskus toimii liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa. Se kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta ja luo tietoturvallisuuden tilannekuvaa.

Ilmatieteen laitoksen hankkeet

Ilmatieteen laitoksen toimintamenomäärärahaan esitetään 700 000 euron lisäystä kansainvälisten ilmailun avaruussääpalveluiden tuottamiseen ICAO:n globaalin avaruussääkeskuksen vaatimusten mukaisesti.

Lisäksi Ilmatieteen laitokselle esitetään 600 000 euron lisäystä eurooppalaisen pienhiukkas-, pilvi- ja hivenkaasu-tutkimusinfrastruktuurin (ACTRIS) toiminnan rahoittamiseen.

Lisätietoja:

liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin, yhteydet erityisavustaja Pirita Ruokosen kautta, p. 050 911 3099

valtiosihteeri Mikko Koskinen, p. 050 304 2007

perusväylänpito, väyläverkon kehittäminen, kävely ja pyöräily:osastopäällikkö Sabina Lindström, p.  040 527 6103

liikenteen ja viestinnän palvelut:osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400

hallitusneuvos Pasi Ovaska, p. 050 467 1645

 

Tiedote lvm.fi-palvelussawww.lvm.fi/-/hallituksen-esitys-lvm-n-hallinnonalan-budjetiksi-3-5-miljardia-euroa-1021117

Peru tilaus tai muokkaa tilaustietojasiwww.lvm.fi/peru_tai_muokkaa

Ministeriön yhteystiedotwww.lvm.fi/yhteystiedot

Ministeriö Facebookissa ja Twitterissäwww.facebook.com/lvmfiwww.twitter.com/lvmfi