Galileo Green Lane -sovellus monitoroi rajanylityspaikkojen sujuvuutta

Euroopan komission Galileo-osaprojektin tuotoksena syntynyt GreenLane -sovellus tarjoaa reaaliaikaista tietoa rajanylityspisteistä EU-alueella TEN-T -väylillä. Sovellus toimii internetselaimella ja mobiilissa. Se voidaan asentaa kuljettajapuhelimeen.

Galileo Green Lane -sovellus näyttää rajanylityspaikan odotusajan minuutteina. Vihreä pallura kartalla kertoo hyvästä tilanteesta, punainen pitkästä odotusajasta. Tietoa kerätään kuljettajilta, joten mitä useampi kuljettaja ottaa sovelluksen käyttöön, sitä tarkempaa tietoa se kerryttää. Esimerkiksi Suomen itärajoilta ei ole riittävästi tietoa kerättävissä, joten pallurat pysyvät toistaiseksi harmaina.

Kun sovellus on täysimittaisesti käytössä, se kattaa yhteensä jopa 187 tarkastuspistettä.

Lähteet:FinMobility; EU:n verkkosivut; https://galileogreenlane.eu/

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 700 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi: www.skal.fi/korona @SKALry