Fossiilittoman liikenteen työryhmän raportti ja Aalto-yliopiston selvitys liikenteen päästökaupasta julki 27.10. – tervetuloa webinaariin

Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmä julkaisee 27.10.2020 suosituksensa siitä, millä keinoilla tavoite saavutetaan tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Aalto-yliopisto esittelee puolestaan polttoaineen päästökaupan tulonjakovaikutuksia käsittelevän selvityksen tulokset.

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää 27.10. klo 14.00 kaikille avoimen webinaarin, jossa esitellään työryhmän suositukset ja Aalto-yliopiston tulokset. Luvassa on myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan puheenvuoro. Tiedepaneelissa keskustelevat VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko, Aalto-yliopiston professori Matti Liski, Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ja Sitran johtava asiantuntija Saara Tamminen.

Työryhmän raportti koostuu neljästä osasta: vaihtoehtoiset käyttövoimat, liikennevälineiden energiatehokkuus, liikennejärjestelmän energiatehokkuus sekä liikenteen hinnoittelu ja verot. Raportissa esitetään suositukset siitä, millä konkreettisilla toimenpiteillä liikenteen päästöjä voidaan vähentää vuoteen 2030 mennessä 50 prosentilla. Työryhmä on keskittynyt etenkin tieliikenteeseen, jonka osuus kotimaan liikenteen päästöistä on noin 94 prosenttia. Työryhmä antaa suosituksensa myös raide-, meri- ja sisävesi- sekä lentoliikenteen toimista. Liikenne muodostaa viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Aalto-yliopisto on tutkinut liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa raportissa, miten polttoaineen hiilen hinnoittelun muutokset ja hinnan nousu vaikuttaisivat eri väestöryhmiin. Lisäksi on selvitetty, miten päästökauppajärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia voitaisiin kompensoida kuluttajille. Työssä ei oteta kantaa tavoiteltavaan tulonjakovaikutukseen.

Tiekartta kuroo 1,55 miljoonaa tonnia päästöistä pois

Fossiilittoman liikenteen työryhmän suositusten, Aalto-yliopiston raportin ja lokakuussa julkaistujen vaikutusten arviointien pohjalta liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan Fossiilittoman liikenteen tiekartta. Se on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, millä keinoilla tieliikenteen päästöt saadaan puolitettua vuoteen 2030 mennessä.

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vertailuvuonna 2005 noin 12,7 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Hallitusohjelman mukaan vuoteen 2030 mennessä päästöt pitäisi painaa noin 6,35 miljoonaan tonniin. Vuoteen 2019 mennessä päästöt olivat laskeneet 11,1 miljoonaan tonniin eli vähennystarve oli vielä noin 4,75 miljoonaa tonnia. Huhtikuussa 2020 julkaistun ennusteen mukaan olemassa olevilla toimilla, kuten biopolttoaineiden jakeluvelvoitteella, saavutetaan noin 3,2 miljoonan tonnin päästövähenemä. Tiekartan toimilla on siis katettava noin 1,55 miljoonan tonnin päästövähenemä vuoteen 2030 mennessä.

Mitä seuraavaksi?

Fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelu jatkuu liikenne- ja viestintäministeriössä. Luonnos lähtee lausuntokierrokselle alkuvuonna 2021.Merenkulun ja sisävesiliikenteen sekä ilmailun päästöjen vähentämisestä on tarkoitus tehdä erilliset periaatepäätökset.Ilmoittaudu webinaariin 26.10. klo 16 mennessä oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/42ec4219-292d-4e37-8a6c-288860f7d7f7?displayId=Fin2100047

LisätietojaLiikenne- ja viestintäministeriöosastopäällikkö Sabina Lindström, p. 040 527 6103, sabina.lindstrom(at)lvm.fi, Twitter @LindstromSabinayksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen

Aalto-yliopistoAalto Economic Instituten toiminnanjohtaja Oskari Nokso-Koivisto, p. 044 045 0732, oskari.nokso-koivisto(at)aalto.fi, Twitter @oskarinokso