Fossiilittoman liikenteen tiekartta keräsi 349 lausuntoa

Fossiilittoman liikenteen tiekartasta saatiin 349 lausuntoa. Vastauksia on hyödynnetty tiekartan viimeistelyssä.

Tiekartta on suunnitelma kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Siitä on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös keväällä 2021. Tiekarttaan on koottu keinot, joilla kotimaan tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja poistetaan vuoteen 2045 mennessä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta oli lausunnoilla 15.1.-19.2.2021. Yhteenveto lausunnoista on julkaistu valtioneuvoston Hankeikkunassa. Lausunnoista 173 oli organisaatioiden ja 176 yksityishenkilöiden antamia. Lausunnoissa käsiteltiin eniten liikkumisen hintaan sekä eri liikkumisvaihtoehtojen tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Hankeikkunasta löytyvät myös yhteenvedot lausunnoista, jotka saatiin lentoliikenteen sekä meri- ja sisävesiliikenteen periaatepäätöksistä.

Organisaatioiden lausunnot: mahdollinen kuljetusten kustannusten nousu kompensoitava

Useimmissa sidosryhmiltä saaduissa lausunnoissa kannatettiin liikenteen päästöjen vähentämistä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja poistamista vuoteen 2045 mennessä. Lausunnoissa korostettiin, ettei liikenteen päästöjen vähentämiseen ole vain yhtä toimivaa ratkaisua, vaan tarvitaan monia keinoja.

Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien keinojen kuten kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämisen toivottiin näkyvän tiekartassa vahvemmin. Lausunnonantajat painottivat myös sitä, että lainsäädännön ja muun sääntelyn on oltava ennustettavaa. Jos liikenteen ja kuljetusten kustannukset nousevat, kustannusten nousua on monien lausunnonantajien mielestä kompensoitava. Vaihtoehtoisten käyttövoimien, kuten sähkön ja biokaasun käytön yleistymisessä ja liikenteen uusissa palveluissa nähtiin myös merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Yksityishenkilöiden lausunnot: oikeudenmukaisuus keskeistä

Yksityishenkilöiden lausunnoissa ilmaston ja ympäristön suojeleminen nähtiin yleisesti tärkeänä, mutta päästöjen vähennyskeinojen vaikutukset eri ryhmiin herättivät huolta. Useat lausunnonantajat tähdensivät alueellista oikeudenmukaisuutta, kaupungin ja maaseudun erilaista tilannetta, joukkoliikennepalvelujen puuttumista tai riittämättömyyttä sekä autoilun välttämättömyyttä työssäkäyville. Lausunnoissa nostettiin esiin riski autoilun kustannusten kohoamisesta, joka vaikuttaisi muun muassa ostovoimaan. Monissa lausunnoissa toivottiin tiekartasta poistettavaksi sellaiset toimet, jotka toteutuessaan voisivat nostaa polttoaineen hintaa. Päinvastaisiakin näkökulmia esitettiin. Erityisesti kaupunkiseuduilla toivottiin nykyistä vahvempaa panostusta muihin liikennemuotoihin kuin henkilöautoihin.

Mitä seuraavaksi?

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä käsittelee tiekarttaa maaliskuun loppupuolella. Keväällä valtioneuvoston on tarkoitus tehdä periaatepäätökset:

1. kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä (eli fossiilittoman liikenteen tiekartta)

2. meri- ja sisävesiliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

3. lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Lisätietoja:osastopäällikkö Sabina Lindström, p. 040 527 6103, sabina.lindstrom(at)lvm.fi, Twitter @LindstromSabinayksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen(at)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen