Fossiilittoman liikenteen ohjausryhmä aloitti työnsä

Liikenne- ja viestintäministeriö perusti ministeriöiden välisen fossiilittoman liikenteen ohjausryhmän 4. helmikuuta. Ohjausryhmään kuuluvat edustajat liikenne- ja viestintäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä. Ryhmän tehtävänä on edistää valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttamista.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta on lausunnoilla 19. helmikuuta asti. Tiekartta on suunnitelmaluonnos siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja poistetaan vuoteen 2045 mennessä.

Tiekarttaluonnos sisältää lukuisia keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi, ja siksi hallinnonalojen koordinaatiota tarvitaan. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministerin valtiosihteeri Pilvi Torsti. Ryhmän jäseniä ovat elinkeinoministerin valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen, valtiovarainministerin valtiosihteeri Maria-Kaisa Aula ja ympäristöministerin valtiosihteeri Terhi Lehtonen. Ryhmän virkamiessihteeristöön kuuluvat edustajat kaikista osallistuvista ministeriöistä.

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 4. helmikuuta. Kokouksessa keskusteltiin kevään työnjaosta tiekartan toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tiekartan ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2021 päätettäisiin tuista ja kannustimista, joilla edistetään liikenteen päästöttömyyttä. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi keväällä keinoja, joiden vaikutuksista ja edellytyksistä tarvitaan lisää tietoa ennen päätöksentekoa. Näitä keinoja ovat esimerkiksi etätyö ja liikenteen uudet palvelut.

Mitä seuraavaksi?

Fossiilittoman liikenteen tiekartta eli valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on lausunnoilla 19. helmikuuta asti. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkatyönä. Asiasta on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös keväällä.

Lisätietoja:Valtiosihteeri Pilvi Torsti, p. 0295 342 018, pilvi.torsti(at)lvm.fiOsastopäällikkö Sabina Lindström, p. 0295 342 576, sabina.lindstrom(at)lvm.fi

Muualla palvelussa:Tiedote 15.1.2021: Fossiilittoman liikenteen tiekartta lausunnoille – kolme vaihetta kohti ilmastoystävällistä liikkumista

Muualla verkossa:Lausuntopalvelu.fi: Fossiilittoman liikenteen tiekartta – luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestäValtioneuvoston Hankeikkuna: Fossiilittoman liikenteen tiekartta (LVM050:00/2019)