Europarlamentti ei päässyt sopuun maantieliikennepaketista

Europarlamentti palautti täysistuntoäänestyksessään Strasbourgissa keskeiset EU:n maantieliikennelakien uudistusesitykset takaisin liikennevaliokunnan käsiteltäväksi. Päätös on poikkeuksellinen, sillä valiokunnassa hyväksytyt kannat hylätään täysistuntoäänestyksessä vain harvoin.

Europarlamentaarikot hylkäsivät niin kutsutun ensimmäisen liikkuvuuspaketin tärkeimmät osat eli Merja Kyllösen laatiman esityksen lähetettyjä kuljettajia koskevista säännöistä sekä kuljettajien ajo- ja lepoaikoja ja kabotaasia koskevat direktiiviesitykset. Esityksillä komissio pyrkii modernisoimaan ja tervehdyttämään tieliikenteen sisämarkkinoiden pelisääntöjä sekä kohdentamaan kuljettajien sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteita.

Pettymys suomalaisille

Ongelmana on, että EU-maat ovat jakautuneet tiukasti kahteen leiriin. Vastakkain ovat markkinoiden avaamista kannattavat itäisen Euroopan maat ja nykytilanteen säilyttämistä vaativat maat Ranskan ja Saksan johdolla. Myös ammattijärjestöt vastustavat valtaosaa esitetyistä uudistuksista ja joustoista.

SKAL ry:n Brysselin toimistoa johtava Pasi Moisio on tulokseen pettynyt. Hänen mukaansa esitykset olivat erinomaisia. Europarlamentaarikko Merja Kyllösen esitystä Moisio luonnehtii tasapainoiseksi ja pragmaattiseksi.

– Uudistuksia vastustavalle puolelle ei kuitenkaan tuntunut kelpaavan mikään, eikä kompromissihalua löytynyt, harmittelee Moisio.

Moision mukaan suomalaiset maantieliikennesektorin toimijat pystyvät elämään nykytilanteen kanssa, mutta uudistukset olisivat tuoneet tullessaan paljon kaivattuja joustoelementtejä ja ne olisivat vähentäneet byrokratiaa.

– Tämä on surullinen päivä kuljetusyrityksille ja kuljettajille Euroopassa. Meillä oli kompromissi, jolla puututaan kabotaasin väärinkäyttöön, varmistetaan reilu kilpailu, parannetaan kuljettajien lepomahdollisuuksia turvallisilla parkkialueilla ja vahvistetaan lakien noudattamista, totesi ajo- ja lepoaikadirektiivistä vastannut europarlamentaarikko Wiim van de Camp.

Haudataanko hankkeet?

Periaatteessa europarlamentin liikennevaliokunnan tulisi aloittaa puhtaalta pöydältä komission esitysten uudelleenkäsittely, mutta käytännössä se ei ole todennäköistä. Ensi talvena koittavan EU-vaalitauon takia aikaa uudelleenkäsittelylle ei ole tarpeeksi.

– Lisäksi on selvää, että nykyisellä europarlamentilla ei ole poliittisia mahdollisuuksia saada sovittua uudistuksista, huomauttaa Moisio.

Liikennekomissaari Violeta Bulc kommentoi tuoreeltaan, että komissio on valmis työskentelemään yhdessä europarlamentin kanssa ”tasapainoisen kompromissin löytämiseksi”. Bulc toivoi, että jäsenmaat yrittävät löytää maantieliikenteen EU-laeista sovun neuvoston puolella syksyllä.

Lakiesitykset muodostavat kokonaisuuden. EU-tasolla on siis löydettävä sopu joko kaikista tai ei yhdestäkään. Tilanne tarkoittaa sitä, että maantieliikenteen eurooppalainen sääntely ei näiltä osin muutu ainakaan viiteen, luultavimmin 10 vuoteen. Sisämarkkinoiden ja kansainvälisen maantieliikenteen osalta jää monia kohtia vaille vastausta. Seurauksena monet EU-maat kuten Saksa ja Ranska tulevat luultavimmin ratkaisemaan asiat kansallisesti esimerkiksi kuljettajien minimipalkkojen osalta.

– Tuloksena on epävarmuutta, sekavuutta ja paljon villimpi tilanne, kuin jos meillä olisi yhteiset eurooppalaiset säännöt, muistuttaa Moisio.

Lähde: Osto & logistiikka