EU:n liikenneministerit keskustelivat tavaraliikenteen pandemiasuunnitelmasta – ministeri Harakka nosti tavoitteeksi yhdenmukaiset koronatestitodistukset EU-alueella

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Saksa järjesti liikenneministereiden epävirallisen videokokouksen 8.10.2020. Suomea kokouksessa edusti liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Liikenneministerit kävivät periaatekeskustelun Euroopan tavaraliikenteen pandemiasuunnitelman edellytyksistä. Keskustelu käytiin puheenjohtajamaa Saksan toimittaman keskustelupaperin pohjalta. Suomi tukee EU:n yhteisiä toimia, joilla varmistetaan tavaraliikenteen sujuminen mahdollisissa tulevissa pandemiatilanteissa tai vastaavissa kriiseissä.

– On tärkeää turvata liikennesektorin toimivuus ja kuljetusten jatkuvuus pandemiatilanteessa, ja kannatamme EU:n yhteisiä toimia. Jäsenmaita tulisi kuulla aktiivisesti pandemiasuunnitelman valmistelussa, totesi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Pandemiasuunnitelman valmistelu on tarkoitus antaa Euroopan komission tehtäväksi neuvoston päätelmien hyväksymisen jälkeen.

Ministerit keskustelivat myös henkilöliikenteen toimivuudesta ja turvallisuudesta pandemian aikana.

– Olisi hyödyllistä, jos EU-tasolla olisi käytössä yhdenmukaiset todistukset koronavirustaudin negatiivisesta testituloksesta. Tämä parantaisi matkustamisen turvallisuutta, totesi ministeri Harakka.

Lisäksi Euroopan komissio kertoi kokouksessa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevasta säädösehdotuksesta. Suomi tukee yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan (SES) tavoitteita ja pitää tärkeänä, että SES2+ -lainsäädäntöä edistetään.

Lisätietoja:Liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason edustaja Mikael Nyberg, p. 040 837 8794EU-koordinaattori Tiia Orjasniemi, p. 050 441 5730