Ensi kesän maanteiden päällystystöiden kilpailutus on käynnistynyt Eteläisellä hankinta-alueella

Eteläinen hankinta-alue pitää sisällään Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten maantiet. Kesän 2022 päällystysohjelma on valmisteilla, ja ensimmäiset kilpailutukset käynnistyneet. Lopullinen päällystysohjelma ja päällystysmäärät varmistuvat alkukesästä.

 

Päällystystöiden tekemistä kesällä 2021. Kuvaaja: Miika Himmi, Ramboll

Kilpailutus käynnistyi alkutalvesta uusiopäällystysurakalla, jossa tullaan tekemään vilkkaan verkon uudelleenpäällystystä Uudenmaan alueella. Urakan voitti GRK Infra Oy. Uusiopäällystyksessä vanha tiestä jyrsitty päällyste sekoitetaan uuden päällysteen kanssa ja käytetään hyödyksi uudestaan suoraan päällystyskohteella. Menetelmä mahdollistaa korkean kierrätysasteen ja materiaalisäästöä. Alustavan arvion mukaan uusiopäällysteitä tehdään urakassa kesän aikana noin 230 km. Tarkemmat kohteet varmistuvat alkukesästä.

Tällä hetkellä urakkalaskennassa on päällystysurakka, jossa kohteita on sekä Uudenmaan että Kaakkois-Suomen alueelta. Tarjousaika päättyy maaliskuun loppupuolella, jonka jälkeen muodostetaan urakat ja valitaan urakoitsijat. Kilpailutettavassa urakassa on päällystyskohteita Uudenmaan alueella noin 340 km ja Kaakkois-Suomen alueella noin 180 km. Maaliskuussa selviää myös päällystystöiden tämän vuoden hintataso. Hintataso vaikuttaa myös kesän 2022 lopullisen päällystysohjelman laajuuteen.

Kevään aikana on tarkoituksena kilpailuttaa loput tämän vuoden päällystyskohteet, jonka sisältöön vaikuttaa hintatason lisäksi mm. kevään kuntoarvomittaukset. Kevään kilpailutukset sisältävät maanteiden lisäksi kävely- ja pyöräilyväylien päällystyksiä.

Päällystystyöt käynnistyvät tämänhetkisen tiedon mukaan toukokuun alkupuolella ja jatkuvat lokakuun loppuun saakka.

Lisätietoja:Kunnossapito, projektipäällikkö Niklas NevalainenKunnossapito, päällystemestari Matti Hämäläinen

ELY-keskuksen puhelinnumero: 0295 029 000