Ennakkotieto: Liikenneonnettomuuksien määrä laski tammi–elokuussa

Tammi‒elokuussa 2022 tapahtui yhteensä 127 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 138 henkilöä. Onnettomuuksia oli kaikkiaan 16 vähemmän ja kuolleita 20 vähemmän kuin edeltävänä vuonna vastaavana ajanjaksona. Onnettomuustietoinstituutin julkaisemat ennakkotiedot perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tietoihin. Lautakunnat tutkivat kaikki Suomessa tapahtuvat kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet.

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä väheni vuodentakaisesta tammi-elokuussa 2022. Kuva: OTI, Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta

Onnettomuusmäärän vähentyminen johtui moottoriajoneuvoille tapahtuneiden yksittäisonnettomuuksien pienemmästä määrästä. Yksittäisonnettomuuksia tapahtui tammi‒elokuussa 45, mikä on vähiten koko puolen vuosisadan mittaisen tutkintahistorian aikana. Moottoriajoneuvojen yhteenajoja sekä jalankulku- ja polkupyöräonnettomuuksia oli sitä vastoin yhtä monta kuin vuonna 2021.

– Moottoriajoneuvon yksittäisonnettomuudet ovat tyypillisesti pääteitä pienemmillä teillä tapahtuvia suistumisonnettomuuksia. Juuri suistumisonnettomuuksia on tänä vuonna tapahtunut toistaiseksi poikkeuksellisen vähän (39 kpl). Sen vuoksi kuluneen vuoden yleisin onnettomuustyyppi on ollut kohtaamisonnettomuudet, joita tapahtui 46, selittää erityisasiantuntija Salla Salenius Onnettomuustietoinstituutista.

Ajoneuvolajeittain tarkasteltuna tammi‒elokuussa vähenivät pakettiautoilijoiden ja raskaan ajoneuvon kuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien määrät. Heidän aiheuttamiaan onnettomuuksia tapahtui kaikkiaan neljä. Määrä on 13 vähemmän kuin vuonna 2021. Muiden ajoneuvoryhmien osalta vuoden 2022 tammi–elokuu oli onnettomuusmääriltään varsin tavanomainen. Lukuja tarkasteltaessa on huomattava, että pienissä onnettomuusmäärissä suuretkin suhteelliset tilastomuutokset selittyvät satunnaisvaihtelulla.

Nuorten aikuisten aiheuttamia onnettomuuksia lukuun ottamatta kaikkien muiden ikäluokkien onnettomuusmäärät vähenivät tammi‒elokuussa vuodentakaiseen verrattuna. 21–24-vuotiaiden kuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien määrä (13 kpl) oli suurin tarkasteluajanjaksona vuosina 2018–2022. Nuorten aikuisten aiheuttamista onnettomuuksista neljässä kuljettaja ajoi moottoripyörää.

– Uudessa, kaikkia liikennemuotoja koskevassa liikenneturvallisuusstrategiassa kuolemilla mitattuna tieliikenneonnettomuudet ovat suurin ongelma. Hallituksen asettamaan vähentämistavoitteeseen on edelleen matkaa ja paljon työtä tehtävänä, painottaa Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari.

Jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksissa ei muutosta parempaan

Jalankulku- ja polkupyöräonnettomuuksien määrät olivat vuoden 2022 tammi–elokuussa tismalleen samat kuin edellisvuonna. Onnettomuuksia oli 25 ja niissä menehtyi 12 jalankulkijaa, 12 pyöräilijää sekä yksi kevyellä sähköajoneuvolla kulkenut. Onnettomuuksissa korostuivat aiempien vuosien tapaan vanhimmat, yli 64-vuotiaat tienkäyttäjät. Myönteisenä tuloksena voidaan pitää sitä, ettei yksikään 15–24-vuotias jalankulkija tai pyöräilijä kuollut liikenteessä tammi–elokuussa. On kuitenkin huomioitava, että valtaosa loukkaantuneista jalankulkijoista ja pyöräilijöistä jää tilastoinnin ulkopuolelle, eikä kuolemien määrä kerro turvallisuustilanteesta kuin yhden puolen.

Lue ennakkoraportti tammi–elokuu 2022

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Salla Salenius, p. 040 922 0804Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, p. 050 306 9884etunimi.sukunimi(at)oti.fi