Ennakkoluulotonta uuden kokeilua Kivilompolossa – Tulli pilotoi automatisoitua rajanylitystä

CaaS-pilotti, kuva Aku Häyrynen

Tulli aloittaa pilotin tavaraliikenteen rajanylityksen automatisoimiseksi Suomen ja Norjan rajalla heinäkuussa 2021. Pilottiprojektissa on tavoitteena kokeilla uusia teknisiä ratkaisuja turvallisen kaupallisen liikenteen sujuvoittamiseksi. Arviolta loppuvuoteen kestävän kokeilun tarkoituksena on tuottaa toimivia malleja tulevaisuuden logistiikkaratkaisuiksi.

Pilotti toteutetaan Kivilompolon rajanylityspaikalla. Kokeilussa on uudenlaisia, logistiikan digitalisointiin tähtääviä ratkaisuja tiedonkulkuun, kuljetuksen tietojen tunnistamiseen sekä nopeutettuun rajanylitykseen. Niitä testataan Norjasta Suomeen passitusmenettelyssä saapuvissa kuljetuksissa. Älykkäät teknologiat mahdollistavat tavaran turvallisen liikkumisen ja tehokkaan rajanylityksen.

”Tulli haluaa olla mukana kokeilukulttuuria edistävissä hankkeissa, jotka auttavat meitä tehostamaan työtämme ja edistämään tavarakaupan sujuvuutta. Tavoitteena on, että pilotin jälkeen ratkaisu on monistettavissa laajemmin rajanylityspaikoille”, tullipäällikkö Juha Heikkilä kertoo.

Kivilompolon pilotissa mukana ovat Suomen tullin lisäksi muun muassa Norjan tulli sekä teknisten ratkaisujen toimittajat Vediafi, Caverion ja Marshall AI.

Tullin pilotti on osa laajempaa CaaS-yhteistyöhanketta (Corridor as a Service), jossa tehostetaan lohikuljetusten vientiprosessia Norjasta Aasian markkinoille.

Onnistuessaan ratkaisu laajempaan käyttöön

Pilotti tehdään Vediafin kehittämällä alustalla, jota käytetään logistiikan palvelujen kehittämiseen ja automatisointiin. Ratkaisuun liittyy aluksi nopeutettu rajanylitys, kuljetuksen reaaliaikainen seuranta sekä tehostettu viestintä Tullin ja kuljettajan välillä.

Tulli kokeilee CaaS-alustaa tiedonkulun tehostamiseksi tulevissa rajanylityksissä. Alustaa hyödyntävät kuljetusyrityksen käyttämä, Vediafin kehittämä ABC-sovellus (automated border crossing), MarshallAIn Tullille kehittämä ylitystapahtuma-järjestelmä sekä MarshallAIn konenäköratkaisu. Yhdessä nämä mahdollistavat etukäteen saatujen, tulliselvitykseen tarvittavien tietojen nopean vertailun rajanylityspaikalla. Kuljetuksen saavuttua rajanylityspaikalle kamerat lukevat kuljetuksen tiedot ja välittävät ne tullivirkailijalle nähtäväksi. Jos tiedot ovat kunnossa, kuljettaja saa luvan jatkaa matkaa. Järjestelmä mahdollistaa tarpeen mukaan tarkempien tietojen kysymisen tai kuljettajan muun ohjeistamisen.

Pilotin arvioidaan kestävän vuoden, minä aikana Tulli kerää tietoa ja kokemuksia järjestelmien toimivuudesta. Jos pilotti onnistuu, automatisoitua rajanylitystä voidaan kehittää laajemminkin rajanylityspaikoilla.

Lisätietoja:Juha Heikkilä, tullipäällikköOllipekka Mäkitalo, tekniikan yksikön päällikkö

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja muut maahantuonnin verot ja maksut sekä torjuu ja tutkii rajat ylittävää rikollisuutta. Lisäksi Tulli laatii viralliset tilastot Suomen ulkomaankaupasta sekä tutkii elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden turvallisuutta. Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 1 900 henkilöä. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tulliliittoa, jossa noudatetaan yhteistä kauppapolitiikkaa.