ELY-keskukset monipuolistavat yritysasiakkaiden asiakaspalvelua

Uuden EU:n ohjelmakauden 2021–2027 käynnistäminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia ELY-keskusten yritysrahoituksen hakemiseen ja asiointipalveluun yrityksille. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten uusi valtakunnallinen neuvontapalvelu tarjoaa pk-yrityksille neuvontaa EU:n ohjelmakauden 2021-2027 rahoituksen hakemiseen. Lisäksi palvelussa analysoidaan yrityksen rahoitus- ja kehittämistarpeita ja neuvotaan asiakkaan tarpeen mukaisiin yrityspalveluihin.

Uusi neuvontapalvelu ”Pk-yritysten rahoitus, kysy neuvoa asiantuntijalta” -palvelu on käynnistynyt 1.11. Neuvontapalvelussa rahoitusasiantuntijat selvittävät yrityksen rahoituksen tarvetta, neuvovat yrityksille uuden EU:n ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksia ja rahoituksen hakemista uudessa digitaalisessa EURA 2021 -palvelujärjestelmässä. Mikäli ELY-keskusten rahoitus- tai kehittämispalvelut eivät ole yritykselle sopiva vaihtoehto, voidaan yritys ohjata suoraan Business Finlandin, Finnveran, ulkoministeriön tai TE-toimiston yrityspalveluihin. Tavoitteena on löytää ratkaisu yrityksen rahoitus- ja kehittämistarpeen mukaiseen palveluun.

´Pk-yritysten rahoitus, kysy neuvoa asiantuntijalta´ -palvelu neuvoo puhelimitse arkisin numerossa 0295 024 800 kello 9-15. Lisäksi palvelukanavana on käytössä digitaalinen Team Finland yhteydenottopyyntö. Yhteydenottopyyntöön vastataan viimeistään kahden työpäivän kuluessa.

Palvelusta kerrotaan ely-keskus.fi-verkkopalvelussa.

– Toivomme yritysten löytävän ja käyttävän uutta neuvontapalvelua. Olemme saaneet yrityksiltä viestiä, että neuvontaa tarvitaan mm. siihen, että hakemuksen teko onnistuisi mahdollisimman nopeasti ja kerralla oikein. Vastaamme tähän tarpeeseen uudella asiantuntijatason neuvontapalvelulla, kertoo neuvontapalvelun asiakkuuspäällikkö Kirsi Wendelin-Arponen.

Neuvontapalvelu käynnistyy vuoden kestävänä kokeiluna. Palvelun rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. Käytännön tehtävistä vastaa Etelä-Savon ELY-keskus.Kokeiluvuoden aikana saadaan tietoa yritysten rahoitusneuvonnan tarpeista, käyttäjämääristä ja palvelun toimivuudesta. Palvelun jatkumisesta kokeiluvuoden jälkeen päättää työ- ja elinkeinoministeriö.

Pk-yrityksille rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa on monipuolisia mahdollisuuksia kehittää elinkeinoja ja työllisyyttä. Ohjelmakauden rahoitus tulee kolmesta rahastosta, joista Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) tarjoaa rahoitusta pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Pk-yritykset voivat hakea ELY-keskuksesta yrityksen kehittämisavustusta investointeihin ja kehittämishankkeisiin. Rahoitus on harkinnanvaraista ja sitä voidaan myöntää innovatiivisiin kasvun, uudistumisen ja kansainvälistymisen kehittämishankkeisiin. Rahoitusta ei myönnetä operatiiviseen toimintaan. Erityisesti EAKR-rahastosta tuetaan EU:n ohjelmakaudella 2021-2027 energiatehokkuuteen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen ja digitaaliseen murrokseen liittyvää yritystoiminnan kehittämistä.

Rahoituksen hauista ilmoitetaan hankeilmoituksissa

Kaikista Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelman rahastojen hankehauista ilmoitetaan EURA 2021-järjestelmässä, ely-keskus.fi- ja rakennerahastot.fi -verkkopalveluissa. Yritysten kannattaa seurata oman alueensa rakennerahasto-ELY-keskuksen hakuja.

YhteyshenkilötAsiakkuuspäällikkö Kirsi Wendelin-Arponen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 022 689, kirsi.wendelin-arponen(at)ely-keskus.fiYksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 091, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi

Linkit

Yrityksen kehittämisavustus (ely-keskus.fi)

ELY-keskuksethttp://www.ely-keskus.fi

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.