Eduskunnan talousvaliokunta hyväksyi kuljetusyritysten viiden prosentin polttoainetuen, jakeluvelvoitteen alentaminen putkessa

Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö kuljetusyritysten polttoainetuesta valmistui torstaina 16.6.2022. Talousvaliokunta ei SKALin esityksestä huolimatta nostanut tukimäärää viittä prosenttia suuremmaksi. Eduskunnan käsittelyssä olevan lain mukaan polttoainetukea tulee jaettavaksi alle puolet lisätalousarviossa varatusta 75 miljoonasta eurosta. Lain jakeluvelvoitteen alentamisesta on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman nopealla aikataululla.

Kuljetusyrityksille tullaan myöntämään polttoainetukea syksyllä 2022. Tukea myönnetään yrityksille, joilla on liikennelupa tai jotka ovat pakettiautoliikenteen osalta rekisteröityneet Traficomiin. Lisäksi tuen saajalla tulee olla hallinnassaan 1.2.2022 liikennekäytössä luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröity ajoneuvo tai ajoneuvoja.

Myönnettävän tuen määrä on viisi prosenttia 1. helmikuuta ja 30. huhtikuuta 2022 välisenä aikana – nämä päivät mukaan lukien – yrityksen ostaman kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen ja kuljetuksiin käytetyn sähkön kustannuksista ilman arvonlisäveroa. Tukea myönnetään dieselin lisäksi muihinkin polttoaineisiin, esimerkiksi tukikauden liikennekaasun kustannuksiin.

Eduskunnan talousvaliokunnan käsittelemän lain mukaan tukihakemus tulee tehdä vuoden 2022 marraskuun loppuun mennessä. Laki on astumassa voimaan syyskuun alussa 2022. Tuen hakemisen alkamisajankohtaan vaikuttaa tuen myöntämisorganisaationa toimivan Valtiokonttorin mahdollisuus ja resurssit käsitellä hakemuksia.

Alla on suuntaa antava taulukko polttoainetuen määrästä suhteessa tukikauden (1.2.2022–30.4.2022) polttoainekustannuksiin esimerkinomaisilla polttoainekustannusten määrällä.

Alin maksettava tuen suuruus on 250 euroa ja tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa.

 

Arvonlisäverottomat polttoainekustannukset tukikaudella  1.2.2022-30.4.2022   Tuen määrä (5 %)4 000 €    Tuen määrä jää alle 250 euron, joten tukea ei makseta.10 000 €500 €20 000 €1 000 €40 000 €2 000 €60 000 €   3 000 €100 000 €  5 000 €200 000 €10 000 €400 000 €20 000 €800 000 €  40 000 €

Eduskunta käsittelee asian vielä täysistunnossaan. Yllä olevat tiedot perustuvat mietintövaliokuntana toimineen talousvaliokunnan hyväksyttyyn mietintöön, mikä normaalisti muodostaa lain sisällön eduskuntakäsittelyssä.

Jakeluvelvoite alenee 7,5 prosenttiyksiköllä

Eduskunnan käsittelyssä on ollut myös jakeluvelvoitteen määräaikainen alentaminen 7,5 prosenttiyksiköllä. Jakeluvelvoitteen alentaminen koskee takautuvasti koko vuotta 2022.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Jakeluvelvoitteen alentamisen on arvioitu laskevan polttoaineen hintaa noin 12 sentillä litralta.

Vuoden 2023 jakeluvelvoitteen alentamisesta niinikään 7,5 prosenttiyksiköllä – josta hallitus teki linjauksen keväällä 2022 – on tarkoitus säätää laki syksyllä 2022. Samassa yhteydessä käsiteltäneen jakeluvelvoitteen tasoa vuodesta 2024 eteenpäin.

SKAL on tuonut esiin laskelmia ja faktaa päättäjille jakeluvelvoitteen aiemmin arvioitua huomattavasti suuremmasta kustannusvaikutuksesta. Jakeluvelvoite nostaa tällä hetkellä dieselin hintaa Suomessa noin 35 senttiä verrattuna sellaisiin kilpailijamaihin, jossa jakeluvelvoitteen taso on hyvin alhainen. Tämä kustannusvaikutus on syytä ottaa huomioon tehtäessä päätöksiä velvoitetasoista loppuvuosikymmenelle.

Lisätietoa: Petri Murto, asiantuntijapalveluiden johtaja, SKALpetri.murto@skal.fi, puhelin 09 478 99 334