Bridgestone Europe ostaa TomTom Telematicsin 910 miljoonalla eurolla

TomTomin liiketoimintayksikkö TomTom Telematics on Euroopan johtava ajoneuvokantojen digitaalisten hallintaratkaisujen tarjoaja, jolla on käytössään vahva tietoalusta. Kaupan myötä EMEA-alueelle syntyy merkittävä ajoneuvokantojen hallintaratkaisuja tarjoava toimija, jolla on hyvät lähtökohdat kehittää uusia digitaalisia liiketoimintamalleja niin yritysten kuin kuluttajien liikkuvuustarpeisiin.

Bridgestone Corporationin EMEA-alueen tytäryhtiö Bridgestone Europe NV/SA (“Bridgestone”) on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan se ostaa TomTomin telematiikkaliiketoiminnan 910 miljoonan euron kauppahintaan.

Kauppa tuo yhteen maailman suurimman rengas- ja kumiyhtiön sekä Euroopan johtavan ajoneuvokantojen digitaalisten hallintaratkaisujen tarjoajan, ja sen myötä syntyy johtava tietoalusta verkkoon liitetyille ajoneuvoille. TomTom Telematics siivittää Bridgestonen nousua EMEA-alueen liikkuvuusratkaisujen ykköseksi. Tarjonnan yhdistämisen kautta Bridgestone pystyy tarjoamaan renkaita ja ratkaisuja entistä laajemmalle asiakaskunnalle. Tiedon parantunut käytettävyys tukee myös Bridgestonen renkaiden virtuaalista kehitys- ja testaustoimintaa sekä älyrenkaiden innovointia hyödyttäen näin kaikkia asiakkaita, myös OEM-valmistajia.

Uudet sosiaaliset, taloudelliset ja teknologiset megatrendit kiihdyttävät autoteollisuuden muutostahtia, ja ajoneuvojen tulevaisuutta määrittävät verkottuminen, autonomisuus, jakaminen ja sähköistyminen. Tämän vuoksi Bridgestone on asettanut digitaaliset liikkuvuusratkaisut ja ajoneuvokannoille suunnatut ratkaisut strategisiksi prioriteeteikseen. Päätöstä tukee nykyinen suuntaus, jossa ajoneuvokantojen merkitys ihmisten ja tavaroiden kuljetuksessa kasvaa yksityisomisteisiin ajoneuvoihin nähden. Kuljetuspalveluiden kasvava kysyntä tarkoittaa, että kuljetusyritysten on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota tuottavuuden maksimointiin ja kokonaiskustannusten minimointiin.

Yrityskauppa on jatkoa Bridgestonen aiemmalle digivalmiuksien vahvistamiseen tähtäävälle työlle EMEA-alueella. Yritys on parantanut etenkin antureista saatavien tietojen keruuseen, palvelualustoihin ja analytiikkaan liittyviä valmiuksiaan. Työn tuloksena on lanseerattu lukuisia digitaalisia ratkaisuja ja sovelluksia, kuten Tirematics, Mobox, FleetPulse ja Bridgestone Connect.

TomTom Telematics on nopeasti kasvavan toimialan edelläkävijä ja sopii strategisesti yhteen Bridgestonen kanssa. Yrityksen palvelualustaa käyttää 860 000 ajoneuvoa, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Yli kaksi kolmasosaa ajoneuvoista on hyötyajoneuvoja. Yrityksellä on räätälöity markkinoillemenostrategia ja korkealuokkainen digitaalinen tarjonta, esimerkiksi WebFleet ja NextFleet. Sen vahvat, tietojen analysointiin perustuvat teknologiat perustuvat avoimeen, skaalautuvaan ja turvalliseen pilvipohjaiseen palvelualustaan. Yritys käsittelee keskimäärin yli 800 miljoonaa GPS-paikkatietoa, 3,3 miljoonaa matkaa ja 200 miljoonaa saapuvaa viestiä päivittäin.

TomTom Telematicsin palvelualustalla kuljetusyritykset, leasing-yhtiöt ja muut ajoneuvokantoja hallinnoivat asiakkaat voivat tehostaa toimintojaan. Se mahdollistaa myös kumppanuudet esimerkiksi OEM-valmistajien kanssa tarjoamalla entistä paremman ajokokemuksen. TomTom Telematicsin johto on pystynyt jatkuvasti kasvattamaan yrityksen asiakaskuntaa ja pitämään toiminnan kannattavana vuodesta toiseen. Yrityksellä on myös hyvät edellytykset kasvattaa ajoneuvokalustoille suunnattuja ratkaisuja ja kehittää uusia ohjelmistolähtöisiä liiketoimintamalleja.Bridgestone pystyy tukemaan TomTom Telematicsin kasvua hyödyntämällä vahvaa brändiään, laajaa asiakaskuntaansa, asemaansa monien maailman johtavien ajoneuvovalmistajien ja -kantojen ensisijaisena toimittajana sekä 2600 myyntipisteen verkostoaan EMEA-alueella. Lisäksi Bridgestone tuo pöytään alan mittavimmat T&K-investoinnit ja digitaalisten liikkuvuusratkaisujen kehittämiseen keskittyvän Digital Garage –yksikön.

Bridgestone EMEA:n toimitusjohtaja ja Bridgestone Groupin johtoryhmän jäsen Paolo Ferrari kommentoi kauppaa: ”TomTom Telematics on meille täydellinen kumppani. Vahvuutemme ja osaamisemme täydentävät toisiaan tavalla, joka tekee meistä merkittävän toimijan ajoneuvokantojen ratkaisuissa. Samalla Bridgestonen digitaaliteknologiaan liittyvä osaaminen vahvistuu entisestään. Mittakaavaetujen lisäksi tarjontamme yhdistäminen tuo monia muitakin etuja, sillä pystymme esimerkiksi tarjoamaan koko rengas- ja ratkaisuvalikoimaa laajentuneelle asiakaskunnalle. Meillä on hyvät edellytykset lisätä datalähtöistä liiketoimintaamme EMEA-alueella, saada lisää ajoneuvokantoja asiakkaiksi ja tarttua nopeasti kasvaviin, kannattaviin mahdollisuuksiin autoteollisuuden liikkuvuusmarkkinoilla.”

”TomTom Telematicsin johtoryhmän ja 670 työntekijän osaaminen on erittäin korkeatasoista. Tavoitteenamme on edistää ja kasvattaa yrityksen liiketoimintaa ja tukea sen nykyisiä suunnitelmia. Haluamme, että TomTom Telematics jatkaa asiakkaidensa palvelemista yhtä menestyksekkäästi kuin viime vuosina ja hyödyntää johtavaa asemaansa näillä nopeasti kasvavilla markkinoilla.”

”Tarkasteltuamme huolellisesti useita strategisia vaihtoehtoja olemme tulleet siihen johtopäätökseen,että TomTom Telematicsin myynti Bridgestonelle on sekä TomTom Telematicsin että paikannusteknologiaan perustuvan ydinliiketoimintamme edun mukaista”, kommentoi TomTomin toimitusjohtaja Harold Goddijn. ”Jatkamme investointeja innovatiiviseen karttajärjestelmäämme, mikä mahdollistaa karttojen nopeammat päivitykset ja alentaa samalla toimintakustannuksia, mikä puolestaan tasoittaa tietä autonomiselle ajamiselle.”

”TomTom Telematics on Euroopan johtava telematiikkapalvelujen tarjoaja, ja jatkamme palvelualustaamme hyödyntävän ajoneuvokannan kasvattamista maailmanlaajuisesti”, TomTom Telematicsin toimitusjohtaja Thomas Schmidt lisää. ”Odotamme entistäkin nopeampaa kasvua ja uusia mahdollisuuksia osana Bridgestonea. Ensimmäisenä odotamme siirtymän tapahtuvan saumattomasti ilman häiriöitä asiakkaillemme, toimittajillemme tai työntekijöillemme.”

Kaupan tiedot

Bridgestone ostaa TomTom Telematicsin kaikki liikkeelle lasketut ja ulkona olevat osakkeet 910 miljoonan euron käteiskaupalla. Kauppahinta on ehdollinen tietyille tavanomaisille kaupan toteuttamisen aikana tehtäville oikaisuille. Kauppa rahoitetaan (taseessa käytettävissä olevalla) käteisellä, ja sen odotetaan parantavan osakekohtaista tulosta heti ensimmäisenä vuonna. Kaupan kohteena on vain TomTomin telematiikka-liiketoimintayksikkö.

Kauppa odotetaan saatavan päätökseen viimeistään vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Kauppa on ehdollinen ja edellyttää tavanomaisia viranomaishyväksyntöjä, TomTomin henkilöstön edustuselinten kuulemista sekä TomTomin osakkeenomistajien hyväksyntää.Bridgestonen yksinomaisena taloudellisena neuvonantajana kaupan yhteydessä toimii Morgan Stanley ja oikeudellisena neuvonantajana Simmons & Simmons.

MediatiedustelutBridgestone: Liesbeth Denys, Head of PR and Corporate Communications EMEA: +32 478 78 26 22TomTom: Sandra Van Vreedendaal, VP Communications: +31 6 15 83 69 69