Autojen rekisteröinnit vähenivät edelleen toukokuussa

– koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät nyt kaikissa ajoneuvolajien rekisteröinneissä

Kevään ensirekisteröintien määrä jatkoi toukokuussa laskuaan, joka alkoi maaliskuussa ja on syvenemässä kesää kohti siirryttäessä. Koronavirusepidemia on kevään aikana hyydyttänyt uusien autojen tilauksia, joten rekisteröintien ennakoidaan jäävän myös lähikuukausina selvästi viime vuoden lukemista.

Toukokuussa rekisteröitiin 5 110 uutta henkilöautoa, joka on 53,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 toukokuussa. Uusia henkilöautoja on vuoden alusta laskien rekisteröity 39 362, joka on 20,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna toukokuun loppuun mennessä.

”Uusien autojen kauppa käy edelleen hyvin hitaasti, mutta käytettyjen henkilöautojen kauppa alkaa jo hieman tasaantua huhtikuun yli 18 prosentin pudotuksesta”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta. Käytettyjä henkilöautoja myytiin toukokuussa 53 565, joka on 3,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin toukokuussa 912. Määrä on 31,3 prosenttia pienempi kuin viime vuoden toukokuussa. Tänä vuonna on ensirekisteröity 5 395 pakettiautoa, mikä on 18,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna toukokuun loppuun mennessä.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin toukokuussa 257, joka on 39,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Alkuvuoden aikana on ensirekisteröity 1 532 kuorma-autoa, joka on 13,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Yli 16 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna rekisteröity 1 076, mikä on 15,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Keskikokoisia 6–16 tonnin kuorma-autoja alkuvuonna ensirekisteröity 106, joka on 13,1 prosenttia viime vuotta vähemmän. Alle 6 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity 350, joka on 6,2 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Linja-autoja on toukokuun loppuun mennessä ensirekisteröity 101. Määrä on 17,9 prosenttia viime vuoden alkua alempi.

Uusien autojen kysyntä on jäämässä ennätyksellisen matalaksi

Autoala on ennakoinut, että koko vuoden ensirekisteröintimäärät ovat tänä vuonna jäämässä noin 85 000 henkilöautoon, noin 10 500 pakettiautoon, noin 3 100 kuorma-autoon ja noin 300 linja-autoon. Kaikkia markkinaennusteita on laskettu kevään aikana, sillä koronavirusepidemia on leikannut selvästi uusien autojen kysyntää. Uusien autojen rekisteröinnit ovat jäämässä yhteensä alle 100 000 auton lukemaan. Uusien autojen kysyntä ei ole käynyt näin matalalla vielä kertaakaan 2000-luvun aikana.

Lähes 50 000 suomalaista työllistävä autoala odottaa hallitukselta ripeitä toimia uusien autojen kysynnän romahtamisen lieventämiseksi. ”Vanhojen autojen poistumaa nopeuttava romutuspalkkio olisi vihreän elvytyksen toimenpide, joka paitsi tuottaa valtiolle enemmän verotuloja kuin hankkeen budjettikustannus on, myös uudistaa autokantaa ja auttaa vuoden 2030 päästötavoitteiden saavuttamisessa”, muistuttaa toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Ilman elvytystoimia henkilöautojen kysyntä on tänä vuonna jäämässä noin neljänneksen ja pakettiautojen noin 30 prosenttia viime vuodesta. Kuorma-autoilla kysynnän ennakoidaan leikkautuvan noin neljänneksellä viime vuoteen nähden. Notkahdus on syvin linja-autoilla, joiden kysyntä on lähes puolittumassa viime vuoteen nähden.

Lisätietoja

Toukokuun ensirekisteröintitilastot

Käytettyjen autojen myyntitilastot

toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ja -teollisuus ry, p. 040 729 4513, tero.kallio@autotuojat.fi

toimitusjohtaja Pekka Rissa, Autoalan Keskusliitto ry, p. 0500 417 300, pekka.rissa@akl.fi

Autoalan Tiedotuskeskus on autoalan suurimpien toimialajärjestöjen palvelu- ja informaatiokeskus, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa tieliikenteestä sekä autokaupan, autoteollisuuden, korjaamojen, katsastuksen ja autokierrätyksen toimialoilta. Tiedotuskeskuksen omistavat Autoalan Keskusliitto ja Autotuojat ja -teollisuus ry.