Autoilijat kertovat: voisin olla huomaavaisempi suojatiellä

Pääosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista suomalaisista kokee, että jalankulkija voi Suomessa liikkua turvallisin mielin. Vastuu suojateiden turvallisuudesta koetaan olevan etupäässä autoilevilla, näiden toiminnassa ja asenteissa. Lähes kuusi kymmenestä kuljettajasta myöntää, että voisi olla jalankulkijoita kohtaan huomaavaisempi.

Lähes kolme neljästä (74 prosenttia) Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta on sitä mieltä, että kaupunkialueella on turvallista liikkua jalankulkijana. Hieman tätä harvempi (70 %) kokee turvalliseksi myös kadun ylittämisen suojatietä pitkin.Vastaajista 58 prosenttia kokee, että autoilijat antavat hyvin tietä, kun suojatietä haluaa lähteä ylittämään.

Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen kertaa, että kuljettajan velvoitteet ovat suojatien kohdalla yksiselitteiset: kuljettajan on annettava tietä kävelijälle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Hän korostaa, että suojatiellä korostuu myös liikkujien välinen vuorovaikutus.

”Liikennesääntöihin perustuva liikenteen vuorovaikutuksellisuus näkyy erityisen hyvin suojatiellä. Hidastamalla vauhtia hyvissä ajoin ennen suojatietä kuljettaja kertoo kävelijälle, että tämä on huomattu ja suojatietä voi lähteä turvallisesti ylittämään. Ylittäjä puolestaan voi kertoa ylitysaikeistaan ottamalla katsekontaktia autoilevaan ja näin varmistua myös siitä, että kuljettaja on huomannut tämän”, Kaistinen selittää.

Autoilevilla suurin vastuu suojateiden turvallisuudesta

Vuonna 2017 suojateillä kuoli seitsemän ja loukkaantui 216 jalankulkijaa. Yli kuusi kymmenestä vastaajasta koki autoilijoiden toiminnan ja asenteet merkittävimpänä tekijänä siinä, että suojateiden turvallisuus saadaan paranemaan.”Nopeusrajoitusten noudattaminen, liikennevalojen kunnioittaminen ja keskittyminen liikenteeseen eikä esimerkiksi kännykän somevirtaan tai työsähköposteihin ovat yksinkertaisia tekoja, joilla jokainen meistä voi osaltaan lisätä suojateiden turvallisuutta. Etenkin näin koulujen alkaessa on hyvä muistaa, että liikenteessä on myös muita kuin standardimittaisia kulkijoita. Eli skarpataan havainnoinnin kanssa eritoten koulujen läheisyydessä, jotta huomataan ne pienimmätkin koululaiset”, Kaistinen esittää.

Autoilijoilta kysyttäessä lähes kuusi kymmenestä kokee, että voisi olla jalankulkijoita kohtaan huomaavaisempikin. Yhdeksän kymmenestä kuitenkin mieltää antavansa autoilijana jalankulkijoille hyvin tietä suojatiellä. Kaksi kolmesta kokee antavansa useammin tietä suojatiellä kuin muut autoilijat keskimäärin.

Ota haaste vastaan ja tee koulutiestä turvallinen

Koulujen alkaessa Liikenneturvan kampanjoi teemalla Näe ihminen liikenteessä. Osana kampanjaa Liikenneturva haastaa jokaista meistä aikuista parantamaan liikennekulttuuriamme ja tekemään koululaisille turvallisen koulutien.”Pinttyneestäkin huonosta tavasta, kuten raskaasta kaasujalasta, voi päästä eroon ja oppia uusia positiivisia tapoja liikenteeseen. Tavan muodostuminen kestää päivittäin toistettuna noin 20-80 päivää. Jos jo tänään aloitat uuden tavan toimia liikenteessä, tulee siitä parhaimmassa tapauksessa uusi rutiini alle kuukaudessa”, kuvailee Liikenneturvan järjestöpäällikkö Pasi Anteroinen.

Valitse suosikkisi – tai vaikka kaikki – kokeilu muuttuu tavaksi kuin huomaamatta.1.    Ajan koulujen läheisyydessä tavallista rauhallisemmin.2.    Annan tietä kävelijälle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.3.    Kun valot vaihtuvat keltaisiksi, pysähdyn, en kaasuta.4.    Ajan valppaana eritoten koulujen läheisyydessä, jotta varmasti huomaan pienimmätkin koululaiset.

Lisätietojasuunnittelija Jyrki Kaistinen, Liikenneturva, 020 7282 345järjestöpäällikkö Pasi Anteroinen, Liikenneturva, 020 7282 348

*Suomalaisten liikennekäsityksiä selvitettiin kyselytutkimuksella toukokuussa 2018. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 1198 suomalaista, joista autoilevia oli 82 prosenttia eli 967.