Autoalan professuurit vahvistavat alan tulevaisuuden osaamista

Autoalan Keskusliitto (AKL) ja Autoalan ammattikoulutuksen edistämissäätiö ovat ajaneet pitkään uuden autoalan liiketoiminnan professuurin perustamista tavoitteena kehittää alan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla sekä edistää alan tulevaisuuden koulutusta kaikilla asteilla.  Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun on perustettu autoalan liiketoiminnan professuuri. Kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään on valittu 1.3.2020 alkaen tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen.

Autoala on suurten muutosten kourissa muun muassa lisääntyneen ympäristötietoisuuden, teknologisen kehityksen ja nuorten autoilua kohtaan muuttuneiden asenteiden vuoksi. Alan haasteet ja muutokset koskevat niin henkilö- kuin tavaraliikennettä. Uusilla liiketoimintamalleilla, kuten alusta- ja jakamistaloudella, on oma roolinsa muutoksessa.

”Uudet teknologiat, ympäristönsuojelun vaatimukset ja toimintamallit mahdollistavat jo olemassa olevien yritysten uudistumisen, kasvun ja uusia liiketoimintamalleja”, Juntunen näkee.

Jouni Juntunen uskoo myös, että alalle syntyy uusia yrityksiä. ”Nyt on korkea aika aloittaa ja jatkaa pitkäjänteiseen tutkimukseen ja tietoon perustuvaa yhteistyötä autoalan eri toimijoiden, yritysten ja julkisen sektorin kesken”, hän sanoo. Tavoitteena on käydä vuoropuhelua alan kehityksen hahmottamiseksi ja osaamistarpeiden turvaamiseksi.

Väylä- ja liikennetekniikkaan myös professuuri

Oulun yliopistoon on perustettu 1.2.2020 myös Väylä- ja liikennetekniikan professuuri. Tehtävään on valittu tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Pekka Leviäkangas. Professuuri tukee hyvin tulevaisuuden liikkumispalveluiden kehittämistä.

Uudet tehtävät täydentävät hyvin Oulun yliopiston eri tiedekunnissa olevaa ajoneuvoalan laaja-alaista osaamista. Professuurien kautta tiivistetään myös vuoropuhelua ja yhteistyötä autoalan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

LisätietojaJouko Sohlberg, Autoalan ammattikoulutuksen edistämissäätiön asiamies, tekninen johtaja, Autoalan Keskusliitto p. 0400 904 003

TT, KTT Jouni JuntunenTekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen on toiminut aiemmin pitkään yliopistotutkijana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikössä. Hänellä on taustaa myös autonkuljettajana sekä suuressa kuljetusliikkeessä ajojärjestelijänä toimimisesta. Hänellä on edelleen rekkakortti, linja-autokortti ja autonkuljettajan pätevyyskoulutukset voimassa. Juntunen on myös toimitusketjujen hallinnan dosentti Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. 

Autoalan Keskusliitto (AKL) on auto- ja konekaupan sekä korjaamo-, maalaamo-, ruosteenesto- ja katsastusyritysten taloudellisia ja työmarkkinaetuja ajava ja palveluja tuottava yhdistys, jonka tehtävänä on edistää jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä www.akl.fi 

Autoalan ammattikoulutuksen edistämissäätiö perustettiin vuonna 1961 edistämään autoalan ammatillista koulutusta osaavan työvoiman varmistamiseksi autoalalle. AKL ja säätiö ovat vuosia toimineet yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa edistääkseen alan koulutusta kaikilla asteilla sekä tutkimustoimintaa. AKL on järjestänyt 10 vuoden ajan säätiön tuella koulutuspäivät alan toisen asteen opettajille ja kouluttajille. Päivillä käsitellään teknologian ja palveluliiketoiminnan muutoksiin liittyviä aiheita. Säätiö valitsee myös vuosittain autoalan vuoden koulutuksen järjestäjän. Palkinto myönnetään kouluttajalle, joka on esimerkillisesti kehittänyt autoalan koulutustoimintaa oppimisen, toimintaympäristön muutosten ja teknologian kehittymisen näkökulmasta. www.akl.fi

Jouni Juntunen Pekka Leviäkangas