Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co SKAL:n yhteistyöjäseneksi