Asetusehdotus tieliikenteen raskaan kaluston ammattipätevyyden koemallista lausunnoille

Liikenne- ja viestintäministeriö 13.2.2020 9.00 Tiedote 

Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt 12.2.2020 lausuntokierrokselle luonnoksen asetusmuutoksesta, jolla tarkennetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden koemallia koskevia säännöksiä. Muutoksen tavoitteena on helpottaa raskaan liikenteen kuljettajapulaa ja turvata liikenteen palvelujen saatavuutta.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysvaatimuksia koskevat liikennepalvelulain säädökset tulivat voimaan 1.1.2020. Laki mahdollistaa maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen perustason ammattipätevyyden suorittamisen jatkossa myös pelkällä ammattipätevyyskokeella. Tällä hetkellä perustason ammattipätevyyden voi suorittaa koulutuksena tai nopeutettuna koulutuksena.

Perustason ammattipätevyyskoe muodostuu teoriakokeesta ja kahteen osaan jakautuvasta käytännön kokeesta. Koemallilla mitataan samaa osaamista kuin nykyisessä koulutusvaihtoehdossa.

Nyt lausunnoille lähtenyt valtioneuvoston asetus sisältää liikennepalvelulakia tarkentavat, koemallin käytännön toteutusta koskevat säännökset. Lisäksi asetuksella säädetään kokeen järjestäjistä ja arvioijista, jotta voidaan varmistaa kokelaiden ja järjestäjien samanlainen kohtelu eri puolilla Suomea.

Koemallin tarkoitus on tarjota joustavampia vaihtoehtoja kuljettajan ammattitutkinnon suorittamiseksi. Malli muun muassa nopeuttaisi ja helpottaisi niiden henkilöiden ammattiin pääsyä, joilla on jo aiempaa osaamista alalta.

Koemalli tulisi aluksi käyttöön Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymissä koulutuskeskuksissa.

Mitä seuraavaksi?

Lausunnoille lähteneen asetusmuutoksen lausuntoaika päättyy 10.3.2020. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.Lausuntokierroksen jälkeen asetusmuutoksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lisätietoja: 

ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 0295 34 2125erityisasiantuntija Maija Mansikkaniemi, p. 0295 34 2016 (17.2-28.2.2020)