Arkea helpottavia poikkeuksia ammattikuljettajien lupien ja pätevyyksien uudistamiseen ja voimassaoloon

Taksinkuljettajan ajolupien ja liikenneopettajalupien uudistaminen 

Taksinkuljettajan ajoluvan ja liikenneopettajaluvan uudistamiseksi tarvitset joissain tapauksissa lääkärinlausunnon ajoterveydestäsi. Koronavirustilanne voi vaikeuttaa lääkäriin pääsyä, minkä vuoksi Traficom ja poliisi ovat ottaneet käyttöön poikkeusmenettelyn taksinkuljettajan ajolupien ja liikenneopettajalupien uudistamisessa.

Poikkeusmenettely ei koske ensimmäistä taksinkuljettajan ajolupaa tai liikenneopettajalupaa hakevaa, joka ei vielä harjoita kyseistä ammattia.

Jos sinulla on jo lääkärinlausunto, voit uudistaa lupasi normaalisti ja hakea myös ensimmäistä lupaa.

Et tarvitse lääkärinlausuntoa, jos:

Taksinkuljettajan ajolupaa uudistettaessa tarvitsee ajoterveysvaatimusten täyttyminen osoittaa vasta, kun olet 45-vuotias tai täytät 45 vuotta nyt uudistettavana olevan ajolupasi aikana.Liikenneopettajalupaa uudistaessasi et tarvitse lääkärinlausuntoa, jos sinulla on kuorma- ja/tai linja-auton ajokortti.

Sinun ei välttämättä tarvitse toimittaa hakemuksen liitteeksi uutta lausuntoa, jos olet

viiden vuoden sisällä toimittanut kuorma- ja/tai linja-auton ajo-oikeuden haltijoilta edellytettävän ikään perustuvan lääkärinlausunnon poliisille taikorottanut ajo-oikeuden kuorma- ja/tai linja-auton ajokortiksi (ml. puolustusvoimien tutkintotodistuksen perusteella tehty korotus) taiuudistanut kuorma- ja/tai linja-auton ajokortin taikkatoimittanut lääkärinlausunnon taksinkuljettajan ajolupa- tai liikenneopettalupahakemuksen yhteydessä. Huom! Nykyistä lupaa haettaessa toimitettu lääkärinlausunto ei kuitenkaan kelpaa, vaikka aikaa sen toimittamisesta olisi kulunut alle 5 vuotta.

Taksinkuljettajan jatkoluvan hakijat (13.3.-31.5.2020)

Jos taksinkuljettajan ajolupasi voimassaolo on päättynyt tai päättymässä koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen aikana eli 13.3.-31.5.2020, etkä pysty toimittamaan hakemuksen liitteeksi vaadittua lääkärinlausuntoa poikkeustilanteen takia, hakemuksen voi poikkeuksellisesti saattaa vireille ilman lääkärinlausuntoa. Lääkärinlausunto tulee kuitenkin toimittaa poliisille 6 kuukauden kuluessa luvan uudistamisesta. Sinua muistutetaan lääkärinlausunnon toimittamisesta kirjeitse noin 4 kuukautta ennen lääkärinlausunnon toimittamisen määräpäivää. 

Liikenneopettajaluvan uudistamista hakevat (13.3.-31.5.2020)

Jos liikenneopettajalupasi voimassaolo on päättynyt tai päättymässä koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen aikana eli 13.3.-31.5.2020, etkä pysty toimittamaan hakemuksen liitteeksi vaadittua lääkärinlausuntoa poikkeustilanteesta johtuen, hakemuksen voi poikkeuksellisesti saattaa vireille ilman lääkärinlausuntoa. Lääkärinlausunto tulee kuitenkin toimittaa poliisille 6 kuukauden kuluessa luvan uudistamisesta. Sinua muistutetaan lääkärinlausunnon toimittamisesta kirjeitse noin 4 kuukautta ennen lääkärinlausunnon toimittamisen määräpäivää.    

Kuulutko riskiryhmään?  – siirrä asiointia tai käytä asiamiestä

Koska hakemus luvan uudistamiseksi on hakemus jätettävä Ajovarman palvelupisteessä, suosittelemme asioimaan vain välttämättömissä tilanteissa. Varaa aika asioinnille etukäteen.

Jos kuulut riskiryhmään, siirrä henkilöasiointia myöhempään ajankohtaan tai käytä asiamiestä .

Mikäli sinulla on kysyttävää – ole yhteydessä Ajovarmaan! Mikäli sinulla on kysyttävää taksinkuljettajan ajoluvan tai liikenneopettajaluvan uudistamiseen, ole yhteydessä Traficomin palveluntuottajaan Ajovarmaan (Ulkoinen linkki) p. 075 323 9999 tai tiedustelut(at)ajovarma.fi.

ADR-ajolupien ja TNA-todistusten voimassaoloaika

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa kuljettajalla on oltava voimassa oleva ADR-ajolupa. Ajolupakokeita voi tällä hetkellä edelleen suorittaa Ajovarman toimipisteissä.

Suomessa myönnetyt ADR-ajoluvat, joiden voimassaolo päättyy aikavälillä 1.3.2020 – 1.11.2020, ovat poikkeuksellisesti voimassa 30.11.2020 asti. Näiden ADR-ajolupien uudistaminen on kuitenkin tehtävä 1.12.2020 mennessä Ajovarman palvelupisteessä. Uudistamisen edellytyksenä on ADR-täydennyskurssin suorittaminen sekä hyväksytty ajolupakoe. Poikkeus on toistaiseksi voimassa ainoastaan kotimaassa, mutta sen mahdollinen laajentaminen kansainväliseen liikenteeseen on vireillä.

Turvallisuusneuvonantajatodistuksissa (TNA-todistus) käyttöön otetaan vastaava poikkeus kuin ADR-ajoluvissa.

Suomessa myönnetyt turvallisuusneuvonantajatodistukset, joiden voimassaolo päättyy aikavälillä 1.3.2020 – 1.11.2020, ovat poikkeuksellisesti voimassa 30.11.2020 asti. Todistus uudistetaan suorittamalla turvallisuusneuvonantajatutkinto 1.12.2020 mennessä.Vastaavalla tavalla kuin ADR-ajoluvassa, TNA-todistusten voimassaoloa koskeva poikkeus on toistaiseksi voimassa vain kansallisesti.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeuden (EKL) voimassaoloaika

Suomessa myönnetyt EKL-oikeudet, joiden voimassaolo päättyy aikavälillä 13.3.2020-31.5.2020, ovat poikkeuksellisesti voimassa kotimaan tieliikennekuljetuksissa 4 kk:n ajan oikeuden voimassaolon päättymispäivästä. 13.3.2020-31.5.2020 välisenä aikana vanhentuneen EKL-oikeuden voi uudistaa 4 kk:n kuluessa voimassaolon päättymispäivästä, samalla tavalla kuin vielä voimassaolevan EKL-oikeuden.

Lisätietoja:ADR-, TNA- ja EKL-oikeudet:Marko Rajamäki, marko.rajamaki(a)traficom.fi, puh. 0295345465  jaTea Murtoniemi, tea.murtoniemi(a)traficom.fi, puh. 0295345463