Älykäs ajotavanseuranta lisää vastuullista liikennöintiä

Suomalaiset yritykset Kiho ja Piirla ovat kehittäneet uuden älykkään ajotavanseurantapalvelun, jonka avulla voidaan ensimmäistä kertaa koostaa tietoja kuljettajien käyttämistä turvaväleistä, ylinopeuksista ja vaaratilanteita reaaliaikaisesti. Palvelu hyödyntää jälkiasennettavaa lisälaitetta, joka voidaan asentaa mihin tahansa ajoneuvoon. Palvelua käyttävät yritykset voivat nyt todentaa henkilöstönsä ajotapojensa vastuullisuutta, parantaa taloudellisuutta sekä palkita ajotapaansa kehittäneitä kuljettajia.

Kajaanin Jäteauto Oy:n toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen hyödyntää älykästä ajotavanseurantapalvelua kuljettajiensa kannustamissa ja ohjaamisessa

Perinteisesti kuljettajien ajotavasta on saatu tietoa vasta jälkikäteen seuraamalla polttoaineen kulutusta, asiakaspalautteita tai syntyneitä vaurioita. Nyt ajotapaa voidaan seurata konenäköön pohjautuvalla järjestelmällä, joka ohjaa kuljettajaa reaaliaikaisesti jo ajon aikana riittäviin turvaetäisyyksiin ja polttoainetta säästävään ajotapaan, huolehtii aluekohtaisten nopeusrajoitusten noudattamisesta sekä varoittaa törmäysvaarasta. Palvelun avulla kuljettajat ja yritysjohto saavat tarkemman kuvan ajamisen laadusta ja voivat asettaa uusia vastuullisempia tavoitteita.  

Kajaanissa ajotapatietoa hyödynnetään ohjaamisessa ja palkitsemisessa

Edistyksellinen ajotavanseuranta ja modernit kuljettajaa avustavat järjestelmät kytkeytyvät tiiviisti ympäristö- ja yritysvastuuseen esimerkiksi Kajaanin Jäteauto Oy:n toiminnassa. Yritys on ottanut käyttöönsä älykkään ajotavanseurannan reilu kuukausi sitten osana kehitystyötään.

–  Haluamme näin osoittaa, että olemme tehneet kaikkemme oman henkilöstön ja yhteisön turvallisuuden hyväksi. Tietoa tullaan hyödyntämään osana palkitsemista ja se toivottavasti rohkaisee kollektiivisesti parempiin ajosuorituksiin. Emme hankkineet järjestelmää siksi, että meillä olisi ongelmia vahinkojen tai ajotavan suhteen vaan siksi, että se tukee yrityksemme arvoja, yhteiskunnallista vastuuta ja tapaamme toimia, tiivistää Kajaanin Jäteauto Oy:n toimitusjohtaja Esa Rimpiläinen. 

Vähentää myös kuluja

Kihon ja Piirlan kehittämä älykäs ajotavanseuranta pohjautuu Mobileyen teknologiaan. Ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle asennettava eteenpäin kuvaava kamera havainnoi liikennettä ja tunnistaa mm. ajoneuvot, pyöräilijät, jalankulkijat, kaistaviivat ja liikennemerkit. Järjestelmä antaa kuljettajalle reaaliaikaisesti varoituksia mm. turvaväleihin ja ylinopeuksiin liittyen eli aktiivisesti ohjaa kuljettajan ajotapaa turvallisemmaksi.  – Ajotavanseurannan kautta yritys pystyy etukäteen tunnistamaan mahdolliset riskialttiit kuljettajat ja panostamaan heidän ajotapansa kehitykseen, jotta ylimääräisiltä kuluilta ja pahimmillaan vakavilta onnettomuuksilta voitaisiin välttyä. Ajotapa on merkittävä osa kuljettajan työn laatua ja nyt sitä voidaan vihdoin mitata luotettavasti ja tasapuolisesti, kertoo Piirlan toimitusjohtaja Harri Salmi.  Tieto ajotavasta pitäisi Salmen mukaan avoimesti jakaa kuljettajien nähtäville. Vastuuhenkilöiden tulisi seurata dataa aktiivisesti ja ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli selkeitä kehityskohteita havaitaan. Vaikka datan seuranta unohtuisikin, kuljettajaa auttavat järjestelmät vähentävät tutkimusten mukaan onnettomuuksia merkittävästi. 

Yhteyshenkilöt

Harri Salmi, toimitusjohtaja, Piirla Oy harri.salmi@piirla.fi 010 235 3871  Antti Koponen Toimitusjohtaja +358451206704 antti@kiho.fi