ALT: työehtosopimusneuvotteluissa ei ole saavutettu vielä neuvottelutulosta.

Teollisuusliitto ry, Paperiliitto ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat ilmoittaneet seuraavista työtaisteluista metsäteollisuuden työehtosopimusneuvotteluihin liittyen: 1. Teollisuusliitto on ilmoittanut aloittavansa kaksiviikkoisen lakon mekaanisen metsäteollisuuden yritysten toimipaikoilla. Lakko koskee aikavälillä maanantai 27.1.2020 kello 00.00 ja sunnuntai 9.2.2020 kello 23.59 alkavia työvuoroja, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta. Lakon piirissä olevat toimipaikat on lueteltu Teollisuusliiton sivuilla: https://www.teollisuusliitto.fi/tyoelama/tyotaistelu/lakonalaiset-toimipaikat-2/.

Samalle ajalle Teollisuusliitto on julistanut myös tukilakon, joka koskee mekaanisen metsäteollisuuden lakkotoimipaikoissa työskenteleviä muiden yritysten työntekijöitä teknologiateollisuuden sopimusalalla.

2. Paperiliitto on ilmoittanut aloittavansa kolmeviikkoisen lakon paperiteollisuuden yrityksissä. Koneiden ja prosessien alasajot suoritetaan siten, että tuotannollinen toiminta lakkaa maanantaina 27.1.2020 työvuoron päättyessä kello 6.00 tai klo 7.00. Lakko päättyy 17.2.2020 aamuvuoron tai päivätyöajan alkaessa, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta. Prosessien alasajo suoritetaan paikallisesti sovitulla tavalla. Lakon piirissä olevat työpaikat on lueteltu Paperiliiton sivuilla: https://www.paperiliitto.fi/edunvalvonta/tyotaistelu/lakon-piiriin-kuuluvat-tyopaikat?avp=prb.

3. Ammattiliitto Pro on ilmoittanut aloittavansa kaksiviikkoisen lakon koskien toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia töitä teknologiateollisuudessa ja paperiteollisuudessa. Lakko alkaa maanantaina 27.1.2020 kello 0.00 ja päättyy sunnuntaina 9.2.2020 kello 23.59, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta. Lakon piirissä olevat yritykset on lueteltu Ammattiliitto Pron sivuilla: https://www.proliitto.fi/tietoa-tyosta/tyotaistelut/lakko-271-922020#813d4597.

Lakot pysäyttävät käytännössä koko metsäteollisuuden tuotannon Suomessa kolmeksi viikoksi 26.1.–16.2. Lakot on kohdistettu yli 110 metsäteollisuuden yritykseen ja tehtaaseen. Koontilista kaikkien edellä mainittujen työtaisteluiden kohteena olevista yrityksestä löytyy Metsäteollisuus ry:n sivuilta: https://www.metsateollisuus.fi/uploads/2020/01/17160629/tehdaslista.pdf.