ALT: Tukityötaistelutoimet kuljetusaloilla 18.11.2019 alkaen

Kuljetusalojen liitot ovat ilmoittaneet seuraavista tukityötaistelutoimista Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n 11.11.2019 aloittamille työtaisteluille: 

1. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:  

Alkaa maanantaina 18.11.2019 klo 00 ja päättyy sunnuntaina 24.11.2019 klo 22Työtaistelun aikana  AKT:n jäsenet pidättäytyvät työpaikoillaan postin tavaroiden ja lähetyksien käsittelystä. Postin tavaroiden ja lähetyksien käsittelystä pidättäytyminen koskee kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, terminaalitoimintaa, linja-autoasemia, ahtausalaa, huolinta-alan varastoterminaalia sekä satamatyöntekijöitä koskevien työehtosopimusten piirissä työtä tekeviä AKT:n jäseniä. Lisäksi AKT:n jäsenet pidättäytyvät työstä Posti Kuljetus Oy:ssä.

Alkaa tiistaina 19.11.2019 klo 00 ja päättyy sunnuntaina 8.12.2019 klo 24Työtaistelun aikana AKT:n jäsenet ovat ilmoituksen mukaan ”ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellossa” seuraavilla aloilla: kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, terminaalitoimintaa koskevan, huoltokorjaamoiden, linja-autoasemien, säiliöauto- ja öljytuotealaa koskevan (vain säiliöautonkuljettajat), kaupan automiesten sekä elintarvikealan automiesten työehtosopimusten piirissä työskentelevät AKT:n jäsenet.

Alkaa keskiviikkona 20.11.2019 klo 00 ja päättyy sunnuntaina 8.12.2019 klo 24Työtaistelun aikana AKT:n jäsenet ovat ilmoituksen mukaan ”ylityö- ja työvuorojen vaihtokiellossa” seuraavilla aloilla: säiliöauto- ja öljytuotealan, ahtausalan, huolinta-alan varastoterminaalin ja satamatyöntekijöiden, matkustamohenkilöstön, matkatoimistoalan, Airpro Oy:n sekä Avainta Oy:n nosturinkuljettajia koskevien työehtosopimusten piirissä työskenteleviä AKT:n jäsenet.

Alkaa maanantaina 25.11.2019 klo 03 ja päättyy tiistaina 26.11.2019 klo 03Työtaistelun aikana paikallis- ja lähiliikennettä HSL-alueella ajavat AKT:n jäsenet pidättäytyvät työstä. Paikallis- ja lähiliikenteessä työstä pidättäytyminen koskee niitä kuljettajia, jotka ajavat pääkaupunkiseudun kunnallisen sopimusliikenteen linja-autonkuljettajia koskevan palkkaliitteen mukaista liikennettä. Lisäksi työstä pidättäytyminen koskee huoltokorjaamoiden työntekijöitä, jotka tekevät työtä pääkaupunkiseudun kunnallisen sopimusliikenteen huoltokorjaamoiden työntekijöiden palkkaliitteen soveltamisalalla.

2. Suomen Merimies-Unioni:

Maanantai 18.11.2019 klo 06 alkaenKotimaanliikenteessä oleville yhteysaluksille, lautta-aluksille sekä losseille sekä ulkomaanliikenteessä oleville lasti- ja ropax -aluksille sekä matkustaja-autolautoille ei oteta enää Postin kuljetuksia, vaan ne jätetään satamiin.

Torstai 21.11.2019 klo 06 alkaenUlkomaanliikenteessä olevien ropax -alusten ja matkustaja-autolauttojen autokansilla tapahtuva lastinkuljetus lopetetaan siten, että autokansille ei enää oteta rekkoja, säiliöautoja eikä irtoperiä tai muita vastaavia. Sen sijaan autokansilla voidaan kuljettaa henkilö- ja linja-autoja.

Merimies-Unionin jäänmurtajilla ja jäänmurtotehtävissä työskentelevät jäsenet eivät seuraa alusten mukana merelle. Sen sijaan he suorittavat aluksen satamassa olon aikana heille muutoin normaalisti kuuluvat työtehtävät.

Maanantai 25.11.2019 klo 06 alkaenUlkomaanliikenteessä olevat lasti-, ropax- ja matkustaja-alukset, jotka ovat Suomen lipun alla ja jotka saapuvat Suomen satamiin klo 06 jälkeen, jäävät satamiin eivätkä Suomen Merimies-Unionin jäsenet enää seuraa alusten mukana merelle. Sen sijaan he suorittavat aluksen satamassa olon aikana heille muutoin normaalisti kuuluvat työtehtävät.

Tukitoimenpiteiden kestoTukitoimenpiteet ovat voimassa niin kauan, kunnes Postin ja sen työntekijöitä edustavan Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn kesken saavutetaan ratkaisu, ellei myöhemmin toisin ilmoiteta.

3. Rautatiealan unioni RAU:

Saarto, joka pysäyttää rautateiden tavaraliikenteen turvaamisen ja ohjauksen 19.11.2019 klo 21. Saarto päättyy 20.11.2019 klo 21.  Rautateiden henkilöliikenne liikkuu normaalisti työtaistelun aikana.

Saarron aikana Finrail Oy:ssa työskentelevät RAU:n jäsenet eivät osallistu rautateiden tavaraliikenteen turvaamiseen eikä ohjaamiseen. Saarron ulkopuolelle rajataan henkeen, terveyteen, ympäristön vaarantumiseen tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavat tehtävät.

4. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:

Tukilakko alkaa tavaraliikenteen ratapihoilla 19.11.2019 klo 06 ja päättyy samana päivänä klo 22. Lakko koskee kaikkia VR-yhtymän rautatielogistiikan toimintoja. Käytännössä lakko pysäyttää tavaraliikenteen käsittelyn Suomen ratapihoilla.

Tavaraliikenteen kaluston huolto on lakossa 20.11.2019 klo 7.00–23.00. Lakossa ovat mukana JHL:n jäsenet, jotka ovat töissä VR Kunnossapito Oy:ssä.

Lakon aikana JHL:n jäsenet eivät osallistu rautatielogistiikan ratapihavaihtotöihin ja tukitoimintojen tehtäviin eivätkä VR Kunnossapito Oy:n kaluston kunnossapidon- ja kaluston tuotannon työtehtäviin. Lakon ulkopuolelle rajataan henkeen, terveyteen, ympäristön vaarantumiseen tai yleiseen turvallisuuteen vaikuttavat työtehtävät sekä kalustokunnossapidon tehtävistä Allegron kunnossapito ja Ilmalan ja Oulun varikoiden liikenteenhoidon tehtävät.

5. Ilmailualan Unioni IAU:

Tukityötaistelutoimet ovat alkaneet 11.11. kello 6 ja päättyvät 8.12. kello 24. Niiden aikana IAU:n jäsenet eivät osallistu postin käsittelyyn lentoasemilla.