Alkuvuoden arvonlisäverot voidaan palauttaa yrityksille osana maksujärjestelyä

Hallitus esittää, että yritykset voivat saada palautuksena alkuvuonna 2020 suoritetut arvonlisäverot osana maksujärjestelyä. Vastaavat määrät maksetaan takaisin Verohallinnolle maksujärjestelyssä laadittavan maksuohjelman mukaisesti.

”Arvonlisäverojen takaisinlainaus on yksi niistä toimista, joilla hallitus pyrkii helpottamaan koronaepidemian vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden yritysten tilannetta. Olen tyytyväinen, että tämä saadaan nyt toteutettua”, sanoo valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

Hallitus esittää myös, että huojennettuun maksujärjestelyyn tai maksunlykkäykseen kuuluvan verovelan suoritukseksi ei käytetä veron palautuksia. Palautukset maksettaisiin sen sijaan verovelvolliselle, jos palauttamiselle ei ole muita esteitä.

Lisäksi maksujärjestelyihin ja maksunlykkäyksiin sovellettavaa viivästyskorkoa alennetaan esityksen mukaan edelleen jo alennetusta neljästä prosentista kolmeen prosenttiin. Muutos koskee veroja, jotka ovat erääntyneet tänä vuonna maaliskuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana, sekä huojennetun maksujärjestelyn kohteena olevia alkuvuoden arvonlisäveroja.Muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys julkaistaan Päätökset-sivulla

Lisätiedot

lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila, puh 02955 30201, suvi.anttila(at)vm.fineuvotteleva virkamies Marja Niiranen, puh. 02955 30238, marja.niiranen(at)vm.fierityisasiantuntija Pertti Nieminen, puh. 02955 30461, pertti.nieminen(at)vm.fiVerohallinnon tiedote 20.5.2020: Yritys voi hakea arvonlisäveroja takaisin ja maksaa ne myöhemmin