Akaa, Toijalantie, Savikon tasoristeyksessä huomioitavaa 13.-15.3.2019

Rataliikenteen tiedote koskien Akaassa Toijalantiellä sijaitsevaa Savikon tasoristeystä:

Tasoristeyksen laitteisto on poissa käytöstä 13.3.2019 klo 10 – 15.3.2019 klo 12 välisen ajan.  

Kyseisenä aikana liikennöinti Toijalantietä tasoristeyksen kautta onnistuu, mutta kuljetuksen suorittajan on itse huomioitava raideliikenteen kulku ja noudatettava erityistä varovaisuutta.

Tiedotteen välittiEly erikoikuljetukset