Jättirekoilla voi joulukuusta alkaen liikennöidä myös Suomesta Ruotsiin

Suomen ja Ruotsin välisessä tavaraliikenteessä tapahtuu historiallinen muutos, kun ajoneuvoyhdistelmien suurin sallittu pituus Ruotsissa nousee joulukuun alussa 25,25 metristä 34,5 metriin. Suomessa yhdistelmän suurin sallittu pituus on ollut 34,5 metriä vuodesta 2019 saakka. Ruotsin muutos avaa mahdollisuuden tehokkaiden HCT-yhdistelmien käyttöön myös Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä.

Suomessa ja Ruotsissa on pitkään ollut käytössä muuta Eurooppaa pidemmät ja painavammat ajoneuvoyhdistelmät. Suuremmalla kaluston koolla maat ovat parantaneet harvaan asuttujen ja pitkien etäisyyksien maiden saavutettavuutta. Suomi nosti ajoneuvoyhdistelmien pituuden kansallisessa liikenteessä 34,5 metriin vuonna 2019. Ruotsi tekee vastaavan korotuksen 1.12.2023 alkaen, mikä laajentaa näiden tehokkaiden ja energiaa säästävien yhdistelmien käyttömahdollisuuden myös maiden väliseen liikenteeseen.

– Tämä muutos on historiallinen ja merkittävä. Kun Ruotsiin voidaan liikennöidä nykyisen 25,25 metrin sijaan 34,5 metriä pitkillä yhdistelmillä, kasvaa yhden yhdistelmän kuormatilan tilavuus jopa yli 35 prosenttia. Muutoksella on tiettyjen kevyiden tavaroiden kuljetusten tuottavuuteen, energiatehokkuuteen ja päästöihin todella positiivinen vaikutus, kertoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKALin johtaja Petri Murto.

Ruotsissa pitkillä yhdistelmillä voi aluksi liikennöidä noin 5 000 kilometrin rajatulla tieverkolla. Vaikka pitkille yhdistelmille sallitun tieverkon pituus ei vielä ole kovin suuri, avaa se Suomesta kuitenkin reittejä sekä Haaparannasta etelään että satamista kohti Ruotsin sisämaata. Muutos avaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuden käyttää pitkiä HCT-yhdistelmiä myös Ruotsiin suuntautuvassa liikenteessä.

Kalustosäädökset ovat muutoksen alla EU:ssa, kun mitta- ja massadirektiiviä parhaillaan uudistetaan. Ruotsin nyt tekemällä pituuden kasvattamisella ei ole suoraa yhteyttä direktiiviuudistukseen. Suomi ja Ruotsi näyttävät kuitenkin esimerkkiä muulle Euroopalle, miten pitkiä ja painavia, ympäristöystävällisiä yhdistelmiä voidaan käyttää sekä kansallisessa että rajat ylittävässä liikenteessä ilman hallinnollista taakka. HCT-yhdistelmien on myös todettu olevan turvallisia liikenteessä. Yhdistelmien suuremmalla koolla ei ole ollut vaikutusta liikenneonnettomuuksiin, ja vähempi yhdistelmien määrä vähentää myös onnettomuusriskiä.

– EU-lainsäädännön mitta- ja massadirektiiviä uudistettaessa tulee varmistaa se, että Pohjoismaiden hyvien käytäntöjen jatkamiselle ei aseteta esteitä. Rajat ylittävän liikenteen tulee olla mahdollista jatkossakin pitkillä, painavavilla ja korkeilla yhdistelmillä, korostaa Petri Murto.

Ruotsin uusien pitkien yhdistelmien tekniset vaatimukset eroavat jonkin verran Suomen vastaavista.

– On tärkeää kerätä kokemuksia kuljetusyrityksiltä siitä, kuinka suuri ongelma toisistaan eroavat tekniset säädökset ovat. Mikäli eroavaisuudet estävät kaluston tehokasta käyttöä maiden välisessä liikenteessä, tulee asia ottaa esiin maiden kesken, Murto sanoo.

Medialla on mahdollista päästä seuraamaan pitkän yhdistelmän liikennöintiä Suomesta Ruotsiin. Asian sopimiseksi ota yhteys viestinta@skal.fi

Kartta ja kuva Ruotsissa 34,5 metrisille sallitusta tieverkosta: https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. @SKALry

Lisätietoja

Petri Murto

Johtaja, asiantuntijapalvelut | Liiketoimintajohtaja, SKAL Kustannus Oy

+358 9 4789 9334+358 40 762 2140

petri.murto@skal.fi

Heini Polamo

Viestintäjohtaja, päätoimittaja | Ulkoinen ja sisäinen viestintä, Kuljetusyrittäjä-lehti, liikenneturvallisuus, vertaistukitoiminnan koordinointi

+358 9 4789 9320+358 40 506 0131

heini.polamo@skal.fi