Kuorma-auton kuljettajan ratatyöturvallisuus (Espoon KTK)Koulutusohjelman mukaisen koulutuksen saaneella kuljettajalla tulee olla sellaiset tiedot ja taidot, että hän voi työskennellä rautatiealueella itseään ja muita vaarantamatta sekä peruskäsitys toiminnasta onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Kuljettajan on hallittava perustiedot rautatiealueella tehtävästä kuorma-autonkuljettajan työstä, siihen liittyvistä menettelyistä sekä riskeistä. Kuljettajalla tulee olla kokonaiskuva rautatieliikennejärjestelmästä sekä hänen tulee hallita perustiedot liikenteenohjauksesta ja sen tehtävistä. Kuljettajan tulee lisäksi hallita perustiedot sähköratajärjestelmästä, järjestelmän ohjauksesta sekä järjestelmään liittyvistä suojaetäisyyksistä ja vaaroista.

Jäsenhinta 140 €+alv + viranomaismaksut
Perushinta 170 €+alv +viranomaismaksut
Ratakoulutus kortti, pätevyystodistus ja tarra 40 €+alv
Käsittelymaksu / lasku 6,80 €+alv

Kurssi alkaa
Ilmoittauduttava viimeistään
14.09.2024
Paikka
Palomiehentie 4, Espoo
Kurssin opetussuunnitelma
Ammattipätevyyden jatkokoulutus lähiopetuksena
Kurssin tyyppi
Paikallaolokurssi
453,43 €

SKAL yhteystiedot