Kuljettajana yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuskorttikoulutus)



Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien työturvallisuutta yhteisillä työpaikoilla toimittaessa. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan työympäristön vaaroja ja miten työsuojelu toimii yhteisellä työpaikalla, omat sekä yhteisellä työpaikalla toimivien osapuolten roolit ja vastuut. Koulutus ohjaa kuljettajia tunnistamaan ja arvioimaan ennakoivasti työturvallisuuteen liittyviä riskejä sekä kuormitustekijöitä ja siten ennaltaehkäisemään vahinkojen syntymistä.

Kurssi alkaa
Ilmoittauduttava viimeistään
30.11.2024
Paikka
,
Kurssin opetussuunnitelma
Ammattipätevyyden jatkokoulutus etäopetuksena
Kurssin tyyppi
Paikallaolokurssi
252,18 €





SKAL yhteystiedot