SKAL Ympäristöyritykset ry

SKAL Ympäristöyritykset ry toimii yhdyssiteenä alan toimijoiden välillä SKALissa ja tarjoaa palveluja pakkaavia jäteautoja ja märkäjätteen kuljetuskalustoa omistaville sekä vaihtolavajätteen parissa työskenteleville yrityksille.

Tietoa toiminnastamme

SKAL Ympäristöyritykset ry toimii yhdyssiteenä alan toimijoiden välillä SKALissa ja tarjoaa palveluja pakkaavia jäteautoja ja märkäjätteen kuljetuskalustoa omistaville sekä vaihtolavajätteen parissa työskenteleville yrityksille. SKALin ympäristöyritysten logistiikkajäsenyys mahdollistaa myös ei-liikenneluvan omaavien ympäristöalan yritysten toimimisen SKALin piirissä.

Kaikkiaan pakkaavia jäteautoja ja/tai märkäjätteen kuljetuskalustoa omistavia yrityksiä on SKALin jäsenenä 238. Lisäksi SKALin jäsenenä on noin tuhat vaihtolavajätteen parissa työskentelevää yritystä. Ympäristöyritysten logistiikkajäseniä on kolme.

Taustaa jaoston perustamisesta

Suomessa tarvitaan ympäristöyritysten vahvaa edunvalvontaa. Tähän tarkoitukseen perustettiin 26.8.1967 Suomen Jätehuoltoliitto ry ja se toimi SKALin yhteydessä vuoteen 1992 saakka. Suomen Jätehuoltoliitto ry oli vuonna 1995 perustamassa EK:n yhteyteen Ympäristöyritysten Liittoa, jonka toiminta lakkautettiin 30.6.2014. SKAL ry:n hallitus päätti syksyllä 2014 käynnistää ympäristöyritysten edunvalvonnan yrityksiltä saadun myönteisen palautteen perusteella.

Suomen Jätehuoltoliitto ry piti sääntömääräisen vuosikokouksen 2.9.2020 Helsingissä SKALin tiloissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat ja sääntöjen muuttaminen sekä nimen muuttaminen SKAL Ympäristöyritykset ry:ksi (ruotsiksi SKAL Miljöföretagarna rf).  Sääntöjen ja nimen muutos hyväksyttiin kokouksessa. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 25.9.2020 sen, että SKALin ympäristöyritysten jaostosta muodostetaan oma erikoisjärjestö. Erikoisjärjestönä toimii SKAL Ympäristöyritykset ry.

Tiedostopankki

Sisältää jäsentiedotteet, liitetiedostot ja mahdolliset lomakkeet.

Siirry tiedostoihin →

Tule jäseneksi

Tervetuloa mukaan SKAL Ympäristöyritykset ry:een!

Onko yrityksesi jätteenkuljetusalan toimija? Meistä voisi olla teille apua edunvalvonnassa.

Ympäristöyritysten toiminnassa on paljon erilaisia lakiin perustuvia velvoitteita ja vaativaa yhteistyötä kunnallisten päättäjien sekä kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa.  Näissä asioissa yritys tarvitsee apua.

Jätehuoltoviranomaisena toimivat alueelliset jätelautakunnat  ja jätehuoltoyhtiöiden ulkopuoliset kunnat tekevät itsenäisesti jätealaan liittyviä tärkeitä päätöksiä. Myös pakkauspuolella tehdään tällä hetkellä tärkeitä päätöksiä, joilla on ratkaiseva merkitys alan yritystoimintaan ja sen laajuuteen. Tässä edunvalvontatyössä SKAL haluaa olla vahvasti mukana.

SKAL Ympäristöyritykset tarjoaa palvelujaan pakkaavalla jäteautolla ja lietekalustolla toimiville sekä vaihtolavatoiminnassa mukana oleville yrityksille Jätteenkuljetusta harjoittaa myös moni muu yritys tietämättään. Esimerkiksi rakennus- ja purkutoiminnassa maa- ja kiviaineksia siirtävän yrityksen tarvitsee hakeutua ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin. Myös näiden yritysten kannattaa liittyä SKAL Ympäristöyritykset ry:n palvelujen piiriin.

Mitä jäsenyys maksaa?

Ympäristöyritysten palvelun, edunvalvonnan ja neuvonnan rahoittamiseksi yrityksiltä peritään normaalin SKALin jäsenmaksun lisäksi SKAL Ympäristöyritykset ry:n jäsenmaksu. Se on SKALin jäsenmaksun lisäksi yhden kuljetuskaluston yrityksille 270 euroa, 2–5 auton yrityksille 550 euroa, 6–15 auton yrityksille 770 euroa ja yli 16 auton toimijoille 1 500 euroa vuodessa. Ympäristöyritysten maksu peritään vain jätekuljetuskaluston määrän mukaan.

Miten liittyä jäseneksi?

Täytä jäsenhakemuslomake verkkosivuillamme.

Yhteystiedot

SKAL Ympäristöyritykset ry