SKAL Suoritealat ry

Kotimaan ja ulkomaan sopimus- ja säiliöliikennettä harjoittavien kuljetusyrittäjien oma erikoisjärjestö. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys.

Tietoa toiminnastamme

SKAL Suoritealat ry eli SKAL-S on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n suurin erikoisjärjestö.

Yhdistyksemme keskeinen tehtävä on jäsenpalvelu. Yhdistyksen jäsen saa neuvontaa eri suoritealoilla lainsäädäntöön, kuljetustalouteen ja -tekniikkaan sekä verotukseen, liikennelupiin, työmarkkinakysymyksiin ja ulkomaanliikenteeseen liittyviin kysymyksiin. Toinen tärkeä tehtävä on jäsenistön edunvalvonta kuljetusasiakkaiden, sidosryhmien sekä koti- ja ulkomaisten viranomaisten suuntaan, koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Yhdistykselle valmistui keväällä 2022 sähköinen esite, joka kertoo yhdistyksen toiminnasta.

Jäseninä yhdistyksessä on noin 400 kuljetusyritystä ympäsi Suomen, jotka kuljettavat tavaraa noin 6000 ajoneuvolla useilla kotimaisen ja kansainvälisen liikenteen suoritealoilla. SKAL S jäsenyritykset ovat tyypillisiä kotimaisia pk-yrityksiä. 

Kotimaanliikenteen keskeisiä osa-alueita ovat:
– kaupan ja teollisuuden kuljetukset, mm. panimoteollisuus
– muu elintarviketeollisuus sekä kauppojen jakeluliikenne
– säiliöautoliikenne, polttonesteet, kemian-teollisuus ja bulk
– konttien ja perävaunujen vetoliikenne
– maatalouden kuljetukset
– rakennusaineteollisuuden kuljetukset
– asiakaskohtaisesti räätälöidyt kuljetuspalvelut jne.
– DHL, DSV, UPS, Schenker ryhmät jne.

Ulkomaan kuljetukset:
– Skandinavian liikenne
– Keski- ja Etelä- ja Itä- Euroopan liikenne
– Kolmansien maiden välinen liikenne (mm. ns. CEMT)
– Venäjän ja Baltian liikenne
– Muut erikoisalueet

Erikoiskuljetusten suurimpia ryhmiä ovat:
– ylimittaiset ja ylimassaiset erikoiskuljetukset
– kansainväliset ja kotimaiset lämpösäädellyt kuljetukset
– hinauspalvelut
– muuttokuljetukset jne.

Teemme laajaa yhteistyötä ja yhteistyökumppaneitamme kotimaassa ovat muun muassa Helsingin Kauppakamari, Suomalais-venäläinen kauppakamari, Suomi – Seura, Veronmaksajain keskusliitto, Rahtarit, Huolintaliikkeiden liitto, Logistiikkayritysten liitto ja Suomen Muuttopalveluyritykset.

Kansainvälisellä tasolla teemme laaja yhteistyötä mm. ITD Tanska, SÅ Ruotsi, BGL Saksa, TLN Hollanti, AISÖ Itävalta, AFTRI Ranska, ASTIC Espanja, ERAA Viro, ZMPD Puola ja Transfrigoroute International -järjestöjen kanssa.

Arvot, tavoitteet ja päämäärät

Toiminnan arvot
 • Olemme mukana rakentamassa vapaata suomalaista yrittäjyyttä logistiikkasektorilla.
 • Edistämme moraalisesti ja eettisesti kestäviä arvoja logistisessa ketjussa.
 • Toimimme tasapuolisesti ja arvostamme jäsenten toimintaa.
 • Uskomme vapaaseen kilpailuun kuljetusalalla.
Tavoitteenamme on olla
 • paras asiantuntija ja osaaja alamme käytännön asioissa.
 • suomalaisten kuljetusyritysten suunnannäyttäjä ja uusien ideoiden tuoja alan kehittämisessä.
 • asiakasläheinen palvelukokonaisuus ja ammattimainen osaaja kansainvälisen sekä sopimus- ja säiliöliikenteen kysymyksissä.
Toiminnan päämäärät
 • Auttaa jäsenyrityksiä kotimaan ja kansainvälisen liikenteen kysymyksissä.
 • Välittää tietoa logistiikkaan liittyvistä asioista jäsenkunnalle.
 • Tuottaa ja kehittää jäsenkunnan kulloinkin tarvitsemia erityispalveluita.
 • Olla osaava palvelujen tarjoaja erilaisissa logistiikkaan liittyvissä.

Tiedostopankki

Sisältää jäsentiedotteet, liitetiedostot ja mahdolliset lomakkeet.

Siirry tiedostoihin →

Yhteystiedot

SKAL Suoritealat ry

Osoite Adress

Nuijamiestentie 7 / Klubberigatan 7
00400 Helsinki    /  00400 Helsingfors

sähköposti / e-post:

skals@skal.fi