Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Olemme raakapuutavaraa kuljettavien yrittäjien ja yritysten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyhdistys.

Tietoa toiminnastamme

Jäsenkuntamme

Meihin kuuluu noin 400 kuljetusyritystä, joilla on yhteensä noin 800 täysperävaunuyhdistelmää ammattiliikenteessä. Jäseninämme on niin suuria kuin pieniäkin metsäalan kuljetusyrityksiä. Suurin osa jäsenistämme on kuitenkin pieniä ja keskisuuria perheyrityksiä. Alan asiakaskuntaan kuuluu enimmäkseen suuria toimijoita, jotka ostavat useiden yrittäjien palveluja.

Jäsenistöömme kuuluu sekä tuoreita että vanhoja ja perinteikkäitä kuljetusyrityksiä. Moni kuljettaa puuta jo kolmannessa polvessa.

Metsäalan kuljetukset maantiellä

Auto on puuraaka-aineen kuljetuksissa tärkein kuljetusmuoto. Kaikki metsästä lähtöisin oleva raaka-ainemateriaali tarvitsee autokyytiä vähintään kerran matkallaan puutuotteeksi. Yli 70 % kotimaan raakapuusta kuljetetaan autoilla suoraan metsästä käyttöpaikalle.

Jäsenyrityksemme työllistävät

Metsä-alan kuljetusyritykset ovat tärkeä työllistäjä. Puutavaraa kuljettavat kuljetusyrittäjät muodostavat yhdessä koneyrittäjien kanssa merkittävän työnantajaryhmän Suomen taloudelle hyvin tärkeällä metsäsektorilla.

Metsäalan Kuljetusyrittäjien jäsenenä pääset verkostoitumaan muiden kuljetusyrittäjien kanssa ja saat apua ja tukea yrittämisen ongelmakohtiin.

Järjestön tarkoituksena on
• Tuottaa jäsenilleen erilaisia palveluja
• vaikuttaa päättäjiin ja sidosryhmiin
• välittää jäsenilleen tietoa kuljetuselinkeinon kannalta tärkeistä asioista
• Antaa yritysten asiakkaille tietoa kuljetusyritystoimintaan liittyvistä asioista
• Järjestää ja ylläpitää alan yrittäjien valtakunnallista ja alueellista yhteistoimintaa  

Puunkuljettajan ei ole hyvä olla yksin. Liittymällä Metsäalan Kuljetusyrittäjiin pääset verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa ja saat apua ja tukea yrittämisen solmukohtiin.

Puukuljetus

Tietoa meistä

Kuljetusyrittäjyys metsäalalla

Puutavarankuljetusyritykset käyttävät runsaasti palveluita.

Teollisuuden puuhuollon turvaamiseksi on autokaluston oltava luotettavaa ja toimintavarmaa kaikissa olosuhteissa. Tämä merkitsee koko kaluston uusimista 3-7 vuoden välein. Puutavara-autoihin ja varusteisiin investoidaan vuosittain lähes 50 miljoonaa euroa. Investoinnit perävaunuihin ja kuormauslaitteisiin ovat vuositasolla noin 16 miljoonaa euroa.

Suuret ajosuoritteet merkitsevät suurta tarveaineiden määrää

Yksi puutavara-auto kuluttaa vuodessa keskimäärin 26 rengasta, eli runsaan 10 00 euron edestä. Se merkitsee kaikkien puutavara-autojen osalta lähes 16 miljoonan euron panostusta. Yksi puutavara-auto kuluttaa keskimäärin 85 000 litraa vuodessa. Kaikki puuautot yhteen laskien polttoaineita käytetään yli 150 miljoonan euron edestä vuosittain.

Raskaiden kuljetusolosuhteiden vuoksi ajoneuvoja korjataan tiuhaan. Arvioidaan, että puutavara-autoilijat käyttävät huoltoihin ja korjauksiin vuosittain noin 25 miljoonaa euroa.

Edellä lueteltujen kustannuserien lisäksi yritystoimintaan kuuluu kirjanpito-, puhelin-, ATK-, vakuutus-, yms. maksuja sekä liikennöintiin liittyviä veroja.

Koko puutavaran autokuljetuksen toimialan liikevaihto on vuositasolla yli 350 miljoonaa euroa.

Jäsenpalvelut

  • Yksilöllistä laskentapalvelua
  • Neuvontaa ja neuvotteluapua
  • Ajankohtainen jäsenkirje lähes kuukausittain
  • Puutavarayhdistelmä kustannusindeksi kauttamme kuukausittain
  • Jäsenemme ovat automaattisesti PEFC:ssä, metsien sertifioinnissa, osallisina
  • Edustajamme ovat mukana alan lainsäädäntö- ja tutkimustyössä
  • Teemme yhteistyötä asiakaskunnan, tienhoitajien ja muiden sidosryhmien kanssa
  • Tuemme ja edesautamme jäsenistön ja heidän kuljettajiensa koulutusta
  • Olemme mukana järjestämässä Puunkuormauksen Suomen mestaruuskilpailua
  • Alueelliset jaostomme tuovat paikallisväriä toimintaan

Teemme myös tiedotteita ja aloitteita, ja annamme lausuntoja alaa koskevissa asioissa.

Tiedostopankki

Sisältää jäsentiedotteet, liitetiedostot ja mahdolliset lomakkeet.

Siirry tiedostoihin →

Yhteystiedot

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

Osoite 1:
Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki
puh. (09) 478 999, faksi (09) 587 8520

Osoite 2:
Savilahdentie 6 L 27, 70210 KUOPIO
puh. 0500 376 618

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@skal.fi