Tietosuojalomakkeet

Lataa tästä käyttöösi lomakkeita, jotka helpottavat yrityksesi toimintaa tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietosuojalainsäädännöstä

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) siirtymäaika umpeutui toukokuussa 2018 ja uusi tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Siitä lähtien henkilötietojen käsittelyn on oltava kaikissa yrityksissä tietosuoja-asetuksen sekä tietosuojalain mukaista.