Sokos HotelsSokos Hotels -ketjun Suomen ja Pietarin hotelleista hotellikohtainen prosenttialennus (7–11 %) päivän hinnasta. Päivän hinta määräytyy hotellin kysyntätilanteen mukaisesti.
Alennuksen saa vain netin kautta tehtäviin varauksiin, www.sokoshotels.com. Käytä SKAL:in yritystunnusta: 106190006.