Kirjalansalmen sillan korjaustöistä haittaa raskalle liikenteen 29.11. ja perjantain 30.11. vastaisena yönä

Kirjalansalmen sillalla (mt 180) korjataan teräsrakenteiden kahdessa tuulisiteessä olevat hitsien repeämät. Hitsien repeämien etenemistä on seurattu useamman vuoden ajan ja nyt ne on päätetty korjata, sillä sillan uusimiseen menee vielä useampia vuosia. Korjauksella estetään tuulisiteiden hitsien repeämisen laajentuminen kantaviin teräsrakenteisiin. Työt käynnistyvät työtelineiden rakentamisella ja varsinainen korjaustyö tehdään liikennehäiriön minimoimiseksi yöaikaan torstain 29.11. ja perjantain 30.11. vastaisena yönä (klo 22.00-05.00). Hitsaustöiden ajaksi liikennettä sillalla joudutaan rajoittamaan kahteen kertaan noin tunti kerrallaan. Tällöin sillalle asetetaan 15 tonnin painorajoitus ja liikenne rajoitetaan yhdelle kaistalle. Ensimmäinen raskaan liikenteen noin tunnin mittainen liikennekatko on torstaina 29.11. klo 22 alkaen, mutta toisen liikennekatkon ajankohtaa ei pystytä määrittämään etukäteen.   

Sillalle asetetaan hitsaustöiden ajaksi 30 km/h nopeusrajoitus ja sillan päissä on liikennevalot. Henkilöautot ja linja-autot pääsevät kulkemaan sillan yli yhtä kaistaa pitkin koko korjaustyön ajan. Sillan ylitystä on turvaamassa saattoauto, jolla varmistetaan 30 km/h ajonopeuden noudattaminen. Hitsauksen onnistuminen edellyttää, ettei silta liiku tai tärise töiden aikana. Siksi nopeusrajoituksen noudattamista valvotaan saattoautolla.

Hitsaustöiden aikana sillalla on 15 tonnin painorajoitus (ajoneuvon suurin sallittu massa). Paikalla on liikenteenohjaajat pysäyttämässä raskaat ajoneuvot ennen siltapaikkaa. Käytännössä raskaan liikenteen kulku sillalla joudutaan estämään hitsaustyön ajaksi. Yhden tuulisiteen hitsaustyötä tehdään noin tunti kerrallaan, jonka jälkeen raskas liikenne päästetään kulkemaan sillan yli ja mahdolliset autojonot puretaan. Varsinainen hitsaustyö ei kestä kovin kauan, mutta raskasta liikennettä ei voi päästää sillalle, ennen kuin hitsisauma on jäähtynyt.

Ensimmäinen raskaan liikenteen liikennekatko on torstaina 29.11. klo 22 alkaen ja katkon pituus on raskaalle liikenteelle noin tunnin kerrallaan. Toisen liikennekatkon ajankohtaa ei pystytä määrittämään etukäteen. Liikennejärjestelyt palautetaan ennalleen viimeistään perjantaina 30.11. aamulla klo 05.00.

Lisätietoja:- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinööri Jari Nikki, p. 0400 821 596- Urakoitsijana toimii Destia Oy: työmaapäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti p. 040 1678 797