Ennakoiva ajaminenKoulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista
– Kuljettajan toiminnan, kunnon ja asenteen merkitys liikenneturvallisuuteen
– Tapahtuneista onnettomuuksista, niiden seuraamuksista ja onnettomuustilanteesta
selviämiseen
– Kuljettajaa avustavien järjestelmien toiminta ja niiden oikea käyttö
– Liikenneturvallisuuteen vaikuttava ajoneuvotekniikka
– Kuormaamisen vaikutus ajoneuvon ajettavuuteen

Kurssi alkaa
Ilmoittauduttava viimeistään
18.08.2024
Paikka
,
Kurssin opetussuunnitelma
Ammattipätevyyden jatkokoulutus verkkokoulutuksena
Kurssin tyyppi
Verkkokurssi
59,00 €

SKAL yhteystiedot