Hätäensiapukoulutus SPR 7 h, etäkoulutusTavoitteena on, että ensiapukurssin käytyään henkilö tunnistaa tapaturmariskit onnettomuuksissa ja osaa ehkäistä niitä sekä saa valmiuksia toimia ensiavunantajana onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteessa. Koulutuksesta on mahdollisuus saada SPR:n Hätäensiapukortti. Kouluttajana toimii SPR:n ETK kouluttaja. Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena.

Kurssi alkaa
Ilmoittauduttava viimeistään
02.01.2024
Paikka
,
Kurssin opetussuunnitelma
Ammattipätevyyden jatkokoulutus etäopetuksena
Kurssin tyyppi
Paikallaolokurssi
257,7 €

SKAL yhteystiedot