Työturvakortti

Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien työturvallisuutta yhteisillä työpaikoilla toimittaessa. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan työympäristön vaaroja ja miten työsuojelu toimii yhteisellä työpaikalla,Koulutuksen tavoitteena on edistää kuljettajien työturvallisuutta yhteisillä työpaikoilla toimittaessa. Koulutuksessa opitaan tunnistamaan työympäristön vaaroja ja miten työsuojelu toimii yhteisellä työpaikalla, omat sekä yhteisellä työpaikalla toimivien osapuolten roolit ja vastuut. Koulutus ohjaa kuljettajia tunnistamaan ja arvioimaan ennakoivasti työturvallisuuteen liittyviä riskejä sekä kuormitustekijöitä ja siten ennaltaehkäisemään vahinkojen syntymistä.

Kurssi alkaa
Ilmoittauduttava viimeistään
15.04.2023
Paikka
Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna
Kurssin opetussuunnitelma
Kuljettajana yhteisellä työpaikalla
Kurssin tyyppi
Paikallaolokurssi
292,23 €

SKAL yhteystiedot