Ennakoiva ammattilainen on pakollinen ammattipätevyyden jatkokoulutus, joka antaa valmiuksia turvalliseen ajamiseen, riskitekijöiden tunnistamiseen ja vaaratilanteiden välttämiseen. Ennakoiva ja taloudellinen ajo -koulutus antaa hyvät tiedot myös ympäristöystävällisestä ajotavasta.

Liikenneturvallisuus paranee ja ympäristö kiittää

Ennakoiva ammattilainen -kurssi iskostaa turvallisuussääntöjen ja ennakoivan ajon merkityksen kuljettajalle niin kirkkaasti, että kurssin jälkeen turvallinen ja ympäristöystävällinen ajotapa on itsestäänselvyys. Kuljettaja osaa kurssin jälkeen arvioida omaa ajamistaan ja soveltaa oppimaansa työhönsä.

Ennakoiva ajo -kurssi:

  • parantaa valmiuksia turvalliseen ajamiseen
  • opettaa tunnistamaan riskitekijöitä ja vaaratilanteita ja välttämään niitä
  • analysoimaan omaa työskentelytapaa siten, että mahdolliset riskinaiheuttajat saadaan karsittua pois
  • huomioi myös ympäristöasiat järkevämpänä liikennekäyttäytymisenä

Ennakoiva ammattilainen on pakollinen jatkokoulutuspäivä

Ennakoivan ajon kurssi on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen ja raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajille. Ennakoivan ajotavan kurssin aiheet ovat painoarvoltaan niin tärkeitä, että kurssi on muuten valinnaisista ammattipätevyysdirektiivin mukaisista jatkokoulutuspäivistä ainoa kaikille pakollinen.

Suoritettu koulutus merkitään Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin.

Lisätiedot ammattipätevyysasioissa